Informacije o kupnji

PowerArchiver je dostupan za sigurnu izravnu online isporuku po povoljnoj cijeni od $19.95 USD za jednog korisnika. Za sigurnu narudžbu PowerArchivera kreditnom karticom putem Interneta, posjetite našu Web stranicu http://www.powerarchiver.com/order. Prihvaćamo sve poznatije kreditne kartice, čekove, novčane uplatnice i bankovne uplatnice.

Ako već imate PowerArchiver

Ako već imate PowerArchiver, na ovoj stranici možete provjeriti status svog računa i zatražiti nove kodove: http://www.conexware.com/shop/.

Navigation