Uklanjanje datoteka iz arhive

Pretpostavimo da više ne trebamo određene datoteke iz arhive TUTOR2.ZIP. Da bismo uklonili datoteke iz arhive, kliknite na svaku datoteku držeći tipku CTRL. Sada iz izbornika “Akcije”, odaberite mogućnost “Izbriši…”. Biti će prikazan dijaloški okvir Brisanja i biti će obilježeno “Odabrane datoteke”. Za brisanje odabranih datoteka, pritisnite Enter ili kliknite na gumb “OK”.

Nakon što PowerArchiver ukloni datoteke, arhivska datoteka TUTOR2.ZIP koja je kreirana u prethodnom koraku će biti otvorena.

Video Tutorial

Za prikazivanje ovog sadržaja potreban je Adobe Flash Plugin

Navigation