Kreiranje nove arhive

Budući da ćete željeti da kreirate vaše nove arhive, preći ćemo na Kreiranje nove arhive.

Iz izbornika “Datoteka”, odaberite mogućnost “Nova arhiva”. Sada ćete vidjeti standardni Windows save dijaloški okvir. pronađite direktorij gdje je instaliran PowerArchiver (zadani direktorij je C:\Program Files\PowerArchiver). U okviru za unos “File name:”, utipkajte 'TUTOR2' i pritisnite tipku enter (ili kliknite na gumb “Save”). Budući da je arhiva TUTOR2.ZIP prazna, pojaviti će se dijaloški okvir “Dodaj”.

Video Tutorial

Za prikazivanje ovog sadržaja potreban je Adobe Flash Plugin

Navigation