Napredne mogućnosti putanje raspakiranja

Uvod

PowerArchiverove ZIP i CAB SFX arhive mogu imati predefinirane napredne mogućnosti putanje raspakiranja (ili “Zadani UnZip u direktorij”). Mogućnosti su prilično korisne ako želite koristiti naš SFX za instalaciju softvera.

Predefinirane putanje raspakiranja mogu biti unijete u Napravi SFX ili SFX čarobnjak i to u dijelu “Zadani UnZip u direktorij”.

Mogućnosti putanje raspakiravanja

Konstante Opis Tipična ili putanja primjera

 • %temp% - Korisnikov privremeni direktorij C:\WINDOWS\TEMP
 • %temp-unique% - Jedinstveni privremeni direktorij C:\WINDOWS\TEMP\~SFX345A
 • %win% - Windows direktorij C:\WINDOWS
 • %winsys% - Windows System Files direktorij C:\WINDOWS\SYSTEM
 • %PROG% - Program Files direktorij C:\Program Files
 • %DOCS% - Korisnički direktorij dokumenata C:\My Documents
 • %DESKTOP% - Korisnički Desktop direktorij C:\Windows\Desktop
 • %FONTS% - Fonts direktorij C:\Windows\Fonts

Također možete koristiti registre. U tom slučaju, koristite znak ( | ) za kreiranje poddirektorija.

Primjeri

 • Zadani UnZip u direktorij: %prog%\PowerArchiver\Skins
 • Tipični: C:\Program Files\PowerArchiver\Skins
 • Zadani UnZip u direktorij: %temp%\~test
 • Tipični: C:\Windows\Temp\~test)
 • Zadani UnZip u direktorij: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir|MySoftware
 • Tipični: C:\Program Files\Common Files\MySoftware

Važne informacije o korištenju mogućnosti "pokreni naredbeni redak nakon raspakiravanja"

U slučaju da koristite napredne opcije raspakiravanja zajedno s pokreni naredbeni redak nakon raspakiravanja, trebati ćete da koristite posebnu mogućnost ”{p}” za pokretanje naredbenog retka nakon raspakiravanja tako da možete reći PowerArchiver SFXu gdje da nađe raspakovane datoteke.

Primjer

Zadani UnZip u direktorij: %temp-unique% Pokreni naredbeni redak: {p}\setup.exe Objašnjenje: Ova mogućnost će pokrenuti setup.exe iz jedinstvene privremene putanje.

Navigation