Dodavanje datoteka u arhivu

Nakon kreiranja TUTOR2.ZIP i prikazivanja dijaloškog okvira “Dodaj”, odaberite datoteke ili direktorije koje želite dodati arhivi i pritisnite gumb “Dodaj”.

Sada ste ponovno u glavnom prozoru PowerArchivera, ali ne možete činiti ništa dok PowerArchiver sažimanje i dodavanje odabranih datoteka u vašu novu arhivu. Nakon završetka sažimanja, ponovno ste u mogućnosti da radite s PowerArchiverom.

Ako želite da zaustavite proces dodavanja, jednostavno kliknite na “Otkaži” u statusnom prozoru i nakon pojavljivanja dijaloškog okvira, kliknite “Ne”. Doduše ovo će dovesti do stvaranja oštećene arhive i ne bi trebalo biti činjeno bez velike potrebe .

Drugi način za dodavanje datoteka je da ih povučete iz Windows Explorera ili s Desktopa u PowerArchiver.

Video Tutorial

Za prikazivanje ovog sadržaja potreban je Adobe Flash Plugin

Navigation