Pregled arhivskih svojstava

Opće informacije

Izbornik “Svojstva” u PowerArchiverovom izborniku “Datoteka” prikazuje dijaloški okvir s formatom arhive, punim imenom datoteke, stvarnom velićinom arhive (u bytes), brojem datoteka u arhivi, prosjeènim omjerom sažimanja, i datumom i vremenom zadnje modifikacije arhive. Kao dodatno, informacije o verziji korištenom za kreiranje i potrebnom za raspakiravanje arhive kao i status šifriranja.

Napomena:

Sve informacije nisu dostupne za svaki tip arhive.

Navigation