Korištenje Povuci i ispusti za otvaranje arhive

Jedan od mnogih naèina za otvaranje arhive je korištenjem suèelja Povuci i ispusti:

  • Korak 1. Navedite arhivu koristeæi My Computer ili Windows Explorer
  • Korak 2. Kliknite na arhivu i, dok držite lijevu tipku miša, povucite pokazivaè miša na prazan prozor PowerArchivera (ako veæ imate otvorenu arhivu u PowerArchiveru, datoteka se neæe otvoriti, nego æe se dodati u trenutno otvorenu arhivu).
  • Korak 3. Otpustite lijevu tipku miša za otvaranje odabrane arhive.
Navigation