Dvostruki klik

Opće informacije

Dvostruki klik na ime datoteke prikazane u glavnom prozoru PowerArchivera će izvesti istu akciju kao da ste dva puta kliknuli na datoteku u My Computeru ili Windows Exploreru. Ako je datoteka izvršna (s ekstenzijom datoteke EXE, COM, BAT, ili PIF), PowerArchiver će je pokrenuti. Inače, PowerArchiver otvara datoteku sa odgovarajućom aplikacijom. Na primjer, datoteke sa ekstenzijom .TXT otvara s Windows Notepadom (ukoliko niste promijenili TXT asocijaciju). Odgovarajuća aplikacija je određena s pomoću Windows datotečnih asocijacija.

Ako promijenite datoteku dok je otvorena, PowerArchiver će vas upitati dali želite nadograditi arhivu sa promijenjenom verzijom datoteke.

Navigation