Upravljanje arhivama

Možete koristiti stavke “Pomakni arhivu…”, “Kopiraj arhivu…”, “Preimenuj arhivu…”, i “Izbriši arhivu…” pod izbornikom “Datoteka” za upravljanje arhivama.

  • “Pomakni arhivu…” - premješta trenutno otvorenu arhivu u drugi direktorij ili disk.
  • “Kopiraj arhivu…” - kopira trenutno otvorenu arhivu u drugi direktorij ili disk.
  • “Preimenuj arhivu…” - preimenuje ime trenutno otvorene arhive ali ne i ekstenziju.
  • “Izbriši arhivu…” - briše trenutno otvorenu arhivu.
Navigation