UUencode / XXencode / MIME (base64) / yENC

PowerArchiver posjeduje UUencode/XXencode/MIME alat koji može biti korišten za kodiranje datoteka u UUe, XXe, MIME (base64) and yENC formate.

Za korištenje ovog alata, prvo otvorite arhivu koju želite kodirati u PowerArchiveru. Kada ste otvorili arhivu, odaberite “UU/XX/MIME/yENC Kodiranje…” iz izbornika “Alati”, ili pritisnite “SHIFT+U”.

Pojaviti će se dijaloški okvir The UUencode/XXencode/MIME/yENC, i biće te u mogućnosti da odaberete odredišnu datoteku i metodu kodiranja. Kao dodatnu mogućnost, također možete odabrati da kreirate višedijelne kodirane datoteke.

Navigation