Prozor za pretpregled

Uvod

Prozor za pretpregled je prozor u glavnom sučelju PoweArchivera pomoću kojeg možete pretpregledati arhive, slike, filmove, tekstualne datoteke i ostalo bez otvaranja arhive ili datoteke. Ovom opcijom se možete služiti unutar arhiva kao i prilikom pretraživanja tvrdog diska. Posebice je korisna pri traženju određene slike ili bilo koje druge vrste datoteke.

Kako ga aktivirati?

  • Klasično sučelje: Opciju ćete aktivirati ako odete u Pregled> Prozori> Prozor za pretpregled.
  • Moderno sučelje: Pretpregled se aktivira klikom na “Prozor za pretpregled” u Opcijama.

Opcije okna za pretpregled

U prozoru za pretpregled postoji nekoliko različitih opcija Navedene opcije povezane su sa vrstom datoteke koju pretpregledate.

Sve vrste datoteka:

“Vrsta pretpregleda” – Prozor za pretpregled ima nekoliko različitih preglednika za različite vrste datoteka koje pregledavate. Standardne postavke možete promijeniti ako odete u Konfiguracija> Pretpregled, Naredbeni redak> Pretpregledaj datotečne nastavke. Ove postavke se mogu mijenjati i ručno tijekom pregleda.

“Način pretpregleda” – Pretpregled može funkcionirati na tri različita načina:

  • Onemogućen – pretpregled nije aktivan ukoliko ručno ne promijenite vrstu pretpregleda.
  • Pametan – pretpregled se orijentira na postavke “Pretpregledaj datoteke manje od:” i “Pretpregledaj CAB, 7zip arhive manje od:” zadane u Konfiguraciji. Veće datoteke neće biti otvarane. Vrstu pretpregleda možete ručno promijeniti. Ova opcija se koristi kako PowerArchiver ne bi otvarao datoteke kojima je potrebno dugo vremena da se otvore.
  • Uvijek – pretpregled je uvijek aktiviran, kod svih vrsta datoteka.

“Povećaj” – Povećava okno za pretpregled. Ova opcija je korisna pri pregledu slika i dokumenata.

Dodatci

PowerArchiverov Pretpreglednik podržava WLX dodatke kreirane za popularni program Total Commander. Dodatke koje možete koristiti u PowerArchiveru, možete naći na našim forumima. Tu ćete pronaći i upute za instalaciju ovih dodataka.

Navigation