פתיחת ארכיון קיים

מידע כללי

למידע מקדים, אנא ראה את האזור תחת השם “מדריך קצר - פתיחת ארכיון”.

כדי לפתוח ארכיון קיים, לחץ על “פתיחת ארכיון” מתוך סרגל הכלים של PowerArchiver. זה יפעיל את תיבת דו השיח הרגילה לפתיחת ארכיון.

אחר כך, בחר את הארכיון שברצונך לפתוח בתיבת דו השיח “פתיחה”. השתמש בתיבה המשולבת “חפש ב:” כדי לבחור את התיקייה המתאימה ולחץ על הארכיון ברשימה למטה.

לחץ על אישור כאשר ביצעת את בחירתך.

כדי לכלול ברשימה ארכיוני חילוץ-עצמי בתיבות דו השיח “חדש” ו”פתיחה”, בחר באפשרות “כל הארכיונים, קבצים מקודדים וקבצי exe” בתיבה המשולבת “קבצים מסוג:”.

הערה:

כאשר ארכיוני חילוץ-עצמי כלולים בתוך רשימה בתיבת דו השיח “פתיחה”, כל קבצי ה-EXE בתיקייה שנבחרה יופיעו ברשימה, אפילו אם הם אינם למעשה ארכיוני חילוץ-עצמי. PowerArchiver אינו מסוגל לקבוע אם קובץ EXE הוא ארכיון חילוץ-עצמי עד שהוא נפתח.

Navigation