סריקת וירוסים

PowerArchiver יכול להיות מוגדר להשתמש עם מוצר האנטי-וירוס המועדף עליך בעת סריקת ארכיונים מפני וירוסים. אתה מוכרח תחילה להגדיר תמיכה עבור תכנית האנטי-וירוס שלך ע”י ניווט אל “אפשרויות > תצורה > מיקומי תכניות”. ברגע שהגדרת, באפשרותך להשתמש בפעולה “סריקת וירוסים…” מתוך התפריט “פעולות” כדי לסרוק ארכיונים מפני וירוסים.

פעולת סריקת הוירוסים מבצעת את הפעולות הבאות:

  1. יצירת תיקייה זמנית
  2. חילוץ כל הקבצים שבתוך הארכיון הנוכחי אל התיקייה הזמנית
  3. הפעלת סריקת הוירוסים מפני וירוסים בתיקייה הזמנית
  4. מחיקת כל הקבצים בתיקייה הזמנית והסרת התיקייה הזמנית

הערה:

אנו ממליצים לבדוק את קובץ העזרה של האנטי-וירוס שלך לקבלת עזרה נוספת לגבי שימוש נכון בשורת הפקודה עבור מוצר האנטי-וירוס שלך.

Navigation