חלון התצורה

לחץ על “תצורה” מתוך התפריט “אפשרויות” כדי להפעיל את חלון התצורה. חלון זה מכיל את רוב הקביעות של PowerArchiver. לחץ על כותרת כלשהי למידע נוסף על תכניה.

תצוגה

 • הצג סרגל כלים - הצגה או הסתרה של סרגל הכלים
 • הצג שורת מצב - הצגה או הסתרה של שורת מצב
 • הצג עץ תיקיות ארכיון - הצגת עץ עם תיקיות שבתוך הארכיון (זמין רק אם סגנון סייר נמצא בשימוש)
 • בחירת שורה מלאה - אפשרות זו מאפשרת לך ללחוץ בכל מקום שהוא על שורת מידע של קובץ על מנת לבחור את הקובץ
 • קווי רשת - הצגת קווי רשת כדי להפריד שורות ועמודות בחלון הראשי של PowerArchiver
 • כדף אינטרנט (לחיצה יחידה) - אפשור פתיחת קבצים מארכיון באמצעות לחיצה יחידה (ולא, לחיצה כפולה נדרשת)
 • סגנון קלאסי / סגנון סייר (עם תיקיות) - סגנון קלאסי מציג את כל הקבצים שבתוך ארכיון ברשימה אחת. בעזרת סגנון סייר באפשרותך לעיין דרך ארכיון כמו בתיקיות בסגנון סייר של Windows ובאפשרותך לעיין דרך המחשב שלך בדיוק כמו בסייר של Windows.
 • הצג בצד שמאל לוח קיצורי דרך לתיקיות - אפשור/ביטול של לוח קיצורי דרך לתיקיות Windows (המסמכים האחרונים שלי, שולחן העבודה, המסמכים שלי וכד') בחלונות מתאימים של PowerArchiver.
 • הדגש ארכיונים - הדגשת ארכיונים ברשימת הקבצים הראשית של PowerArchiver.
 • בחר גופן לרשימת קבצים - מאפשר לך לקבוע גופן שישמש לחלונות של רשימת קבצים ב-PowerArchiver.
 • תצוגת עיון - בחירת סגנון סמלים שברצונך להשתמש עבור רשימת הקבצים.
 • עמודות - בחירת עמודות מידע על ארכיון שיוצגו בחלון של רשימת קבצים.

תיקיות

 • מיקום זמני - ציון איזו תיקייה תשמש לפעולות זמניות.
 • מיקום ברירת מחדל לביקורת יציאה - ציון איזו תיקייה תהיה תיקיית הבסיס עבור פעולות של ביקורת יציאה (עבור ארכיון בשם TEST.ZIP, תיקיית ברירת המחדל של ביקורת היציאה היא %base_folder%\TEST).
 • מיקום אתחול - ציון תיקיית ברירת מחדל לפתיחת ארכיונים.
 • מיקום ברירת מחדל להוספה - ציון תיקיית ברירת מחדל לבחירת קבצים שיתווספו לארכיון.
 • מיקום ברירת מחדל לחילוץ - אם תבחר ב”חלץ אל /ארכיון”, ושם הארכיון הוא “C:\TEST.ZIP”, תיקיית ברירת המחדל לחילוץ תהיה “C:\TEST”. אן תבחר ב”חלץ לתיקייה הנוכחית” תיקיית ברירת המחדל לחילוץ תהיה תיקיית הארכיון (לדוגמא, אם הארכיון הוא C:\WINDOWS\TEST.ZIP, תיקיית ברירת המחדל תהיה C:\WINDOWS). ולא, תיקיית ברירת המחדל תהיה התיקייה האחרונה שחילצת אליה.

מיקומים

 • מציג - בחירת המציג של ברירת המחדל.
 • סורק וירוסים (רשות) - לפני שאתה משתמש במאפיין “סריקת וירוסים…”, אתה מוכרח לציין את הנתיב המלא של סורק האנטי-וירוס שלך, ואת משתניו. אם אינך יודע את משתני ברירת המחדל של סורק האנטי-וירוס שלך, PowerArchiver ינסה לספק אותם באופן אוטומטי. PowerArchiver מכיר את משתני ברירת המחדל של יישומי אנטי-וירוס מובילים שונים.

סיומות מעטפת

 • השתמש בסיומות מעטפת הסייר - אפשור/ביטול של תפריטי ההקשר (חלץ אל, כווץ אל וכד').
 • כווץ אל ZIP… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל ZIP + אפשרויות” ו”כווץ אל …ZIP”.
 • כווץ אל 7-zip… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל 7-zip + אפשרויות” ו”כווץ אל …7-zip”.
 • כווץ אל LHA… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל LHA + אפשרויות” ו”כווץ אל …LHA”.
 • כווץ אל CAB… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל CAB + אפשרויות” ו”כווץ אל …CAB”.
 • כווץ אל TAR… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל TAR + אפשרויות” ו”כווץ אל …TAR”.
 • כווץ אל BH… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ אל BH + אפשרויות” ו”כווץ אל …BH”.
 • כווץ ושלח בדוא”ל… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ ושלח בדוא”ל”.
 • כווץ ושלח ב-FTP… - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ ושלח ב-FTP”.
 • פרוס ארכיון ZIP - התרת אפשרות פריסה כאשר ארכיון ZIP נבחר בסייר של Windows.
 • חלץ ארכיון אל… - התרת אפשרות חילוץ כאשר ארכיונים נבחרו המאפשרת לך לבחור תיקייה עבור קבצים שיחולצו.
 • חלץ לכאן - התרת אפשרות חילוץ כאשר ארכיונים נבחרו המאפשרת לך לחלץ קבצים לתיקייה הנוכחית.
 • חלץ ארכיון לתיקיית משנה… - התרת אפשרות חילוץ כאשר ארכיונים נבחרו המאפשרת לך לחלץ קבצים לתיקיית משנה בעלת אותו שם כמו הארכיון שנבחר.
 • חלץ אל שם הקובץ/ - התרת חילוץ של קבצים רבים לתוך תיקיות נפרדות על סמך שם הקובץ.
 • צור חילוץ-עצמי… - אפשור/ביטול של פריט תפריט: “צור ארכיון חילוץ-עצמי ZIP”.
 • בדוק - אפשור/ביטול של אפשרות לבדיקת קבצים.
 • כווץ אל… (עבור ארכיונים) - אפשור/ביטול של אפשרות כיווץ כאשר מספר ארכיונים נבחרו.
 • שלח בדוא”ל… - אפשור/ביטול של פריט תפריט: “שלח בדוא”ל…”
 • שלח ב-FTP… - אפשור/ביטול של פריט תפריט: “שלח ב-FTP…”
 • פענח לכאן - התרת האפשרות 'פענח לכאן' כאשר קובץ pae נבחר
 • פענח לתיקיית משנה - התרת אפשרות פענוח כאשר הארכיונים נבחרו המאפשרת לך לפענח קבצים לתוך תיקיית משנה בעלת אותו השם כמו שמו של הארכיון שנבחר.
 • פענח אל… - התרת אפשרות פענוח כאשר ארכיונים נבחרו המאפשרת לך לבחור תיקייה עבור הקבצים שיפוענחו אליה.
 • הצפן - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “הצפן”.
 • כווץ והצפן - אפשור/ביטול של פריטי תפריט: “כווץ והצפן”.
 • המר… - אפשור/ביטול של כלי המרה.
 • ייעל מסמך Office - הפעלת סיומת מעטפת אשר תיתן לך אפשרות לייעל מסמכים של Microsoft Office 2007 ו-OpenOffice 2 כאשר אתה מבצע לחיצה ימנית עליהם. תבנית הקובץ לא תשתנה, והגודל יכול לפחות ב-30%.
 • כווץ אל ISO - העפלת אשף ליציאת קבצי ISO.
 • כווץ וצרוב - כיווץ וצריבה של הקבצים/התיקיות שנבחרו.
 • צרוב תקליטור מתמונת .iso - צריבת תמונת ISO שנבחרה אל תקליטור.
 • הצב בכונן וירטואלי - הצבת תמונת ISO שנבחרה בכונן וירטואלי (למשתמשים רשומים בלבד).
 • צרוב קבצים לתקליטור - צריבת הקבצים שנבחרו לתקליטור.
 • השתמש בתמונות ליד פריטי התפריט - אפשור/ביטול של סמל קטן של PowerArchiver המופיע מימין לפריטי תפריט ההקשר שלה הסייר.
 • בדוק אם קבצי חילוץ-עצמי הם מסוג ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA או RAR - אפשור/ביטול של בדיקה אם ארכיון חילוץ-עצמי הוא מסוג EXE, ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA או RAR.
 • הצג את הפריט “כיווץ אל ??? + אפשרויות” - התרת פריט התפריט ”+ אפשרויות” שמתווסף באופן אוטומטי לכל פריט של כיווץ אל תבנית.
 • פתח תיקייה לאחר חילוץ - פתיחת התיקייה שחילצת אליה באמצעות הסייר של Windows, כאשר החילוץ הושלם.

תבניות קובץ

 • הצג חלון שיוך אם ארכיונים אינם משוייכים עם PowerArchiver - אם ארכיונים אינם משויכים עם PowerArchiver, אז PowerArchiver יודיע לך אם ברצונך לשייך אותם עם PowerArchiver.
 • תבניות - בחירת תבניות שעל PowerArchiver להשתייך עימן.
 • שייך עכשיו - שיוך כל תבניות הארכיון שנבחרו עם PowerArchiver מיד.

עדכון אוטומטי

 • בדיקה אם קיימים עדכונים - בדיקה אם קיימים עדכונים עבור PowerArchiver בהפוגה שצוינה.
 • בדיקה עבור - בדיקה אם קיימות גרסאות רשמיות של PowerArchiver, או גרסאות ביתא וגם רשמיות.
 • מידע Proxy - הכנסת מידע על proxy כדי לבדוק אם קיימים עדכונים, רק אם אתה משיג גישה לאינטרנט על פני proxy.

מעטפות

 • מעטפת סרגל הכלים - מאפשר לך לבחור תמונות מותאמות אישית עבור לחצני סרגל הכלים. כדי להוריד מעטפות, בקר: http://www.powerarchiver.com/skins
 • מעטפת ממשק - מאפשר לך לבחור ממשק חלונות מותאם אישית עבור PowerArchiver.
 • סרגל כלים חדיש - הפעלת ממשק מודרני של סרגל הכלים (בעל רשיון MS Office 2007).
 • הצג טקסט מתחת ללחצנים - השתמש באפשרות זו כדי להציג את שם הלחצן מתחת לתמונת הלחצן על סרגל הכלים.
 • הצג עצות קופצות - השתמש באפשרות זו כדי לאפשר הצגת טקסט קצר וקופץ המתאר את פעולת הכפתור כשהסמן מרחף מעל לחצן בסרגל הכלים.
 • יישור סרגל הכלים - בחירה היכן ברצונך לראות את סרגל הכלים.
 • בחר לחצנים… - מאפשר לך לבחור לחצנים עבור סרגל הכלים.

שונות

כללי

 • הצג הוספה בעת יצירת ארכיון חדש… - כאשר אתה יוצר ארכיון חדש, והוא ריק, PowerArchiver יציג באופן אוטומטי את דו השיח של ההוספה שבו תוכל לבחור קבצים שיתווספו אל הארכיון.
 • אפשר שמות קבצים בעלי רק אותיות קטנות - אם אפשרות זו מסומנת, כל הקבצים המופיעים ברשימת הקבצים יהיו בעלי אותיות קטנות.
 • הצג “פתיחת ארכיון” בהפעלת התוכנה - בעת הפעלת PowerArchiver, הצג באופן אוטומטי דו שיח של פתיחה.
 • הודע כאשר כפתור התצוגה נלחץ - ביטול סימון אפשרות זו יעקוף את דו השיח של התצוגה.
 • השתמש בנתיב רגיל קשור - כאשר נתיב קשור נבחר, ואם תבחר רק בתיקייה רחת שתתווסף אל הארכיון, PowerArchiver ינהג וישמור נתיבים כאילו בחרת את כל הקבצים בתיקייה ולא את התיקייה עצמה. אם אפשרות זו מסומנת, PowerArchiver ישמור כראוי נתיבים כאשר תבחר תיקיות בודדות שיכווצו.
 • השתמש בהמרת OEM עבור שמות קבצים - מסייע במספר מקרים כאשר אתה משתמש באותיות שאינן אנגליות (סמן אפשרות זו אם אתה חווה סוגיות קרובות).
 • מספר של התקנים וירטואליים - קביעת המספר המרבי של כוננים וירטואליים על מערכתך.
 • אפשר חלון הוספה מתקדם - הצגת חלון “הוספה” שונה, מיועד למשתמשים מתקדמים יותר.
 • השתמש ביוצר חילוץ-עצמי אם הוא מותקן - התרת יוצר ארכיוני חילוץ-עצמי שיטפל בפעולה של יצירת ארכיוני חילוץ-עצמי PowerArchiver.
 • עשה שימוש חוזר בחלונות של PowerArchiver - מאפשר הפעלה אחת של PowerArchiver. אם תלחץ על ארכיון בסייר של Windows, ויש כבר הפעלה אחת של PowerArchiver פתוחה, PowerArchiver יפתח את הארכיון ע”י שימוש באותו חלון. זה מגביר את מהירותו של PowerArchiver במידה רבה
 • אפשר תמיכה בעדכון ברור עבור 7-Zip - התרת עדכון עבור ארכיוני 7Zip, עבור קבצים הקטנים יותר מאשר הקביעה.

טיפול חכם

 • פתח באופן אוטומטי את הכרך הבא - אם יש לך ארכיון בעל כרכים רבים, וכל הקבצים (TEST.RAR, TEST.R00, …) נמצאים באותה תיקייה, PowerArchiver לא ידרוש ממך אימות כדי להמשיך לכרך הבא.
 • הצג את הטופס “התקנה אוטומטית של חבילה” - אם לארכיון יש INSTALL.EXE או SETUP.EXE בנתיב הבסיס, PowerArchiver ישאל אותך אם ברצונך לחלץ את הארכיון, ולהפעיל את ההתקנה.
 • טפל באופן ברור בארכיונים מוצפנים - פותח ארכיון באופן אוטומטי בתוך הקובץ המוצפן.
 • פתח באופן ברור ארכיוני TAR - פותח באופן אוטומטי ארכיון TAR בתוך קובץ tar.gz או tar.bz2.
 • שאל אם לשמור ארכיוני אינטרנט זמניים - התרת הודעה לשמירת ארכיוני אינטרנט זמניים (כאשר הארכיון הפתוח נמצא בשימוש ב-Internet Explorer, Outlook Express וכד').
 • שאל אם לעדכן במקרה שקובץ השתנה - התרת שמירת קבצים שנערכו בארכיון.
 • הצמד באופן אוטומטי הערות ארכיון לתחתית - ע”י סימון אפשרות זו, באפשרותך לראות באופן אוטומטי הערת ארכיון (אם זמינה) צמודה לתחתית של PowerArchiver.
 • בטל את האזהרה “קריאה בלבד” - ביטול אזהרה המופיעה כאשר PowerArchiver פותח קבצים לקריאה בלבד.
 • בטל אזהרת קובץ אינטרנט זמני - ביטול אזהרה המופיעה כאשר PowerArchiver פותח קובץ מתיקיית אינטרנט זמנית.

מהירות

 • אל תשתמש אף פעם בסל המיחזור - בעת מחיקה ביטול השימוש בסל המיחזור (לא מומלץ).
 • השתמש בתיקייה נוכחית כזמנית - PowerArchiver ישתמש בתיקייה הנוכחית כתיקייה זמנית בעת כיווץ קבצים.
 • השתמש ב-ASPI (ממשק מתקדם לתכנות SCSI) עבור צריבה - שימוש בממשק ASPI עבור צריבת קבצים במקרה שמשהו לא עבד כראוי עם קביעות ברירת המחדל.
 • אל תציג מסך פתיחה בהפעלה - ביטול מסך הפתיחה בהפעלת PowerArchiver.
 • בדוק אם קבצי חילוץ-עצמי הם CAB - אפשור/ביטול של בדיקה אם קובץ EXE הוא ארכיון חילוץ-עצמי מסוג CAB.
 • סדר מיון מקורי בהפעלת התוכנה - הגברת מהירותו של PowerArchiver ע”י שימוש בסדר המקורי של הארכיון כאשר אתה פותח את התוכנה.

פרופילים

 • צור חדש… - יצירת פרופיל חדש של כיווץ.
 • שנה שם… - שינוי השם של הפרופיל.
 • מחק… - מחיקת הפרופיל שנבחר.
 • שם - בחירת שם של פרופיל הכיווץ.
 • תבנית הכיווץ - בחירת תבנית כיווץ שתשמש לפרופיל שנבחר. לחץ כאן למידע נוסף על פרופילים. (מופיע רק כשפרופיל נבחר או כשפרופיל חדש נוצר).

כיווץ והצפנה

 • תבנית כיווץ - בחירת תבנית כיווץ אשר תשמש כברירת מחדל בסיומות מעטפת של כיווץ והצפנה.
 • שיטת הצפנה - בחירת שיטת הצפנה שתשמש כברירת מחדל בסיומות מעטפת של כיווץ והצפנה.

פרופילי FTP

 • פרופיל חדש… - פתיחת מנהל פרופילי ה-FTP של PowerArchiver כדי ליצור פרופיל חדש.
 • ערוך פרופיל… - פתיחת מנהל פרופילי ה-FTP של PowerArchiver כדי לערוך את הפרופיל שנבחר.
 • מחק פרופיל… - מחיקת הפרופיל שנבחר.

מנהל הסיסמאות

 • אפשר את מנהל הסיסמאות של PowerArchiver - אפשור מנהל הסיסמאות של PowerArchiver.
 • שמור סיסמאות עבור קבצים מוצפנים (PAE.*) של PowerArchiver - מנהל הסיסמאות ישמור סיסמאות עבור קבצים מוצפנים מסוג PAE גם כן.
 • סיסמאות שמורות - רשימה של קבצים עבורם יש ל-PowerArchiver מידע על סיסמא.
 • סיסמאות לא שמורות - רשימה של קבצים שאינך רוצה ש-PowerArchiver ישמור סיסמא עבורם.

תוספים

 • שם התוסף - באפשרותך ללחוץ על עיון כדי לבחור תוסף (סיומת wcx).
 • תבנית התוסף - הוספת תבנית תוסף (לדוגמא “msi.” עבור קבצי MSI).
 • הוסף תוסף - הוספת התוסף לרשימה, לאחר שמילאת את האפשרויות למעלה.
 • הסר תוסף - הסרת התוסף שנבחר מהרשימה.

תור

 • אפשר את התור של PowerArchiver - מאפשר את התור של PowerArchiver ומפעיל את PowerArchiver Starter במגש המערכת.
 • השתמש תמיד בתור - קביעת התור שישמש כל פעם, כל עוד הגודל המינימלי תואם.
 • אל תוסיף לתור קבצים הקטנים מ - בחירת גודל מינימלי לתור. קבצים בעלי גודל נמוך יותר לא יתווספו לתור. הגדר 0 כדי להשתמש תמיד בתור.
Navigation