לחיצה כפולה

מידע כללי

לחיצה כפולה על קובץ ברשימה בתוך החלון הראשי של PowerArchiver תבצע את אותה הפעולה המתבצעת בלחיצה כפולה במחשב שלי או בסייר של Windows. אם הקובץ הוא קובץ בר-ביצוע (בעל סיומות קובץ BAT ,COM ,EXE או PIF), אז PowerArchiver יפעיל אותו. ולא, PowerArchiver יפתח את הקובץ באמצעות היישום המתאים. לדוגמה, קבצים בעלי סיומת TXT. נפתחים ע”י שימוש בפנקס הרשימות של Windows (אלא אם שינית את השיוך של TXT). היישום המתאים נקבע דרך 'קביעת שיוכים' של Windows.

אם תשנה את הקובץ בזמן שהוא פתוח, PowerArchiver ישאל אותך אם ברצונך לעדכן את הארכיון עם הגרסה המעודכנת של הקובץ.

Navigation