העתקת דיסק אל דיסק

הקדמה

הכלי העתקת דיסק אל דיסק מאפשר לך להעתיק דיסק אחד לאחר, ללא צורך בשמירת נתונים בכונן.

באפשרותך להתחיל העתקת דיסק אל דיסק ע”י לחיצה על כרטיסיית הצריבה ולחיצה על העתק דיסק אל דיסק.

אפשרויות

  • “כונן:” - בחירת כונן שאליו הכנסת את הדיסק שברצונך להעתיק.
  • “כונן:” - בחירת כונן שאליו הכנסת את הדיסק שברצונך לצרוב אליו עותק. אנא שים לב שאם יש לך כונן דיסקים יחיד, אז שתי בחירות הכוננים יהיו זהות.
  • “מהירות” - מהירות בה ברצונך לצרוב את המדיה (וודא שהמדיה תומכת במהירות זו).
  • “מחיקת דיסק מלאה” - כאשר אפשרות זו מסומנת, דיסק שלם יימחק.
  • “טען דיסק שוב בסיום אם אפשרי” - הצורב ינסה לטעון מחדש את מגש הדיסק לאחר שתהליך הצריבה הסתיים.
Navigation