קיצורי דרך ממקלדת

הקדמה

ל-PowerArchiver יש מספר שיטות להפעלת אפשרויות וכלים שונים. כמעט כל מאפיין הזמין ב-PowerArchiver יכול להיפתח ישירות מהתפריט של PowerArchiver. בנוסף לתפריט של PowerArchiver, ישנן שלוש שיטות אחרות לבחירת האפשרויות הנפוצות.

מקשי גישה

הפקודות הבאות של PowerArchiver יכולות גם להתבצע ע”י שימוש בשילובים של מקשי מקלדת.

קיצור דרך פעולה
F1 הפעלת מערכת העזרה
Ctrl + Home הצגת תיבת ההרשמה
Ctrl+Nיצירת ארכיון חדש
Ctrl+Oפתיחת ארכיון קיים
Ctrl+Lסגירת ארכיון
F7העברת ארכיון
F8העתקת ארכיון
Ctrl+Q שליחת ארכיון בדוא”ל
Ctrl+A הוספת קבצים לארכיון
Del מחיקת קבצים מארכיון
Ctrl+H חילוץ קבצים מארכיון
Ctrl+Z הצגת קבצים שבתוך ארכיון
Ctrl+P הדפסת רשימת קבצים שבתוך ארכיון
Ctrl+A בחירת כל הפריטים בתיבת הרשימה
Ctrl+U ביטול בחירת כל הפריטים בתיבת הרשימה
Ctrl+I הפיכת בחירה
Ctrl+F הפעלת כלי החיפוש
F3 מציאת הבא
Ctrl+D הפעלת הכלי UU/XX/MIME/yENC
Ctrl+K הפעלת המאפיין ביקורת יציאה
Ctrl+C הפעלת הכלי להמרת ארכיונים
Ctrl+E הפעלת כלי ההצפנה
Ctrl+R הפעלת כלי התיקון
Ctrl+X הפעלת אשף לחילוץ עצמי
Ctrl+P הפעלת כלי הגיבוי של PA
Ctrl+W הפעלת הכלי ליצירת ארכיונים רבים
Ctrl+J הפעלת הכלי למיזוג ארכיונים רבים
Ctrl+B הפעלת הכלי לצרירת ארכיוני Zip
CTRL+M הפעלת הכלי לחילוץ מרובה
מקשי כיוון העברת הסמן ו/או גלילת רשימה
Shift+מקשי כיוון בחירת פריטים רבים בתיבת הרשימה
Enterזהה ללחיצה כפולה בחלון הראשי
Alt+F4יציאה מ-PowerArchiver

תפריטי הקשר

מספר פקודות של PowerArchiver יכולות להתבצע גם ע”י לחיצה על הכפתור הימני בעכבר ובחירה בהן מתוך התפריט המוקפץ. ישנם שלושה תפריטים מוקפצים. אחד מוצג כאשר קובץ או קבצים נבחרים. אחר מוצג כאשר לא נבחרו קבצים. התפריט השלישי מוצג בעת לחיצה ימנית על סרגל הכלים.

בתפריט המוקפץ הראשון, באפשרותך לבצע פעולות על הקבצים שנבחרו, כולל פתיחה, פתיחה באמצעות…, הוספה, מחיקה, חילוץ, תצוגה, בחירת הכל, הפיכת בחירה, מאפייני קובץ, ופעולות ארכיון אחרות כולל סריקת וירוסים, ביקורת יציאה, ובדיקה.

בתפריט המוקפץ השני, באפשרותך לבחור סדר מיון או להציג מאפייני ארכיון.

בתפריט המוקפץ השלישי, באפשרותך לקבוע אפשרויות לסרגל הכלים, כגון הצגת טקסט מתחת ללחצנים, בחירה אם להציג או לא להציג עצות מוקפצות, בחירת יישור של סרגל הכלים, ובחירת לחצנים שייעשו גלויים.

Navigation