מערכת התורים של PowerArchiver

הקדמה

PowerArchiver מציג מערכת תורים חדשנית המאפשרת למשתמש להוסיף פעולות רבות למערכת התורים, אשר מבוצעות אחת בכל פעם. זה מאפשר למשתמשים להמשיך להשתמש במחשב שלהם בזמן בחירת פעולות רבות. יתרון עיקרי הוא שפעולות של דחיסה/חילוץ מרובים יאיטו בד”כ את מחשבי המשתמשים עד זחילה, אילו היו מתבצעות כולן באותו זמן.

איך זה עובד?

ישנן שתי דרכים לשימוש במערכת התור של PowerArchiver:

  • “השתמש תמיד בתור” - ניתן לאפשר את מערכת התורים שתהיה בשימוש כל הזמן ע”י סימון האפשרות המתאימה בחלון “אפשרויות> תצורה> תור” או ע”י בחירה באפשרות המתאימה בעת לחיצה ימנית על PowerArchiver Starter. התור של PowerArchiver יהיה אז תמיד בשימוש עבור הוספה, חילוץ וביצוע של גיבויים.
  • “אל תוסיף לתור קבצים הקטנים מ:“ - באפשרותך לבטל את התור לשימוש בקבצים הקטנים יותר מהגודל שאותו תגדיר בחלון אפשרויות> תצורה> תור. אפשרות זו מועילה מאוד כאשר ברצונך ליצור או לחלץ קבצים קטנים יותר מיד, ללא המתנה לפעולות הקודמות העומדות בתור שיבוצעו תחילה.
  • “הוסף לתור” - ניתן לסמן אפשרות זו או לבטל את סימונה בכל חלונות ההוספה/החילוץ/הגיבוי הנמצאים ב-PowerArchiver כדי לאפשר את מערכת התורים שתשמש בפעולות מדויקות. ע”י ביטול סימון אפשרות זו בחלונות ההוספה/החילוץ/הגיבוי המתאימים, באפשרותך גם לבטל את הקביעה “השתמש תמיד בתור”.

הערה

מערכת התורים של PowerArchiver דורשת ש-PowerArchiver Starter יפעל על מנת להשתמש בתור של PowerArchiver. המשתמש יקבל התראה ותינתן לו אפשרות להפעיל את PowerArchiver Starter, במקרה שהתכנית אינה מופעלת כשהמשתמש בוחר באחת מאפשרויות התור.

Navigation