Een archief repareren

U kunt met PowerArchiver beschadigde of corrupte ZIP archieven repareren. Kies „Repareren archief…” in het menu „Extra” , of druk op „CTRL+R”.

Gebruik de bladerknop om het archief op te zoeken of voer de naam direct in. Klik daarna op „Start”.

Alle relevante informatie met betrekking tot het reparatieproces wordt in het tekstvenster getoond. Houdt er rekeneing mee dat PowerArchiver geen corrupte data kan repareren, deze wordt uit het archief verwijderd. Hierna wordt de header van het archief opnieuw aangemaakt, waardoor het archief weer normaal benaderd kan worden en de andere data toegankelijk is.

Navigatie