Dubbelklikken

Algemene informatie

Als u in PowerArchiver op een bestand dubbelklikt, gebeurt er hetzelfde als bij dubbelklikken op een bestand in de Windows Verkenner. Als het een uitvoerbaar bestand is (met een bestandsextensie EXE, COM, BAT of PIF) zal PowerArchiver hety bestand laten uitvoeren. Anders zal het bestand geopend worden met het verbonden programma. Zo zullen .TXT bestanden geopend worden met Windows Notepad (behalve als u TXT met een ander programma heeft verbonden.)

Als u het bestand wijzigt, terwijl het vanuit PowerArchiver geopend is, dan zal PowerArchiver u vragen of u het archief wilt bijwerken met de gewijzigde versie.

Navigatie