Configuratievenster

Kies „Configuratie…” in het menu „Opties” om het configuratievenster te openen. Hier kunt u vrijwel alle opties van PowerArchiver instellen. klik op een willekeurige tabtitel om meer informatie over dit onderdeel te verkrijgen.

Weergave Tab:

 • Weergave knoppenbalk - Weergeven/Verbergen knoppenbalk
 • Weergave statusbalk - Weergeven/verbergen statusbalk
 • Weergave archiefmappenbalk - Boomweergave van mappen in archief (alleen beschikbaar als de Verkenner stijl gebruikt wordt)
 • Volledige regel selectie - Als ingeschakeld, kunt u op een willekeurige plek in de regel klikken om het item te selecteren
 • Grid - Geef gridlijnen weer om de rijen en kolommen in het hoofdvenster van PowerArchiver te scheiden
 • Als webpagina (enkele klik) - Maakt het mogelijk bestanden in een archief met een enkele klik te openen. (anders is een dubbel-klik noodzakelijk)
 • Klassieke stijl / Verkenner stijl - Als u kiest voor klassieke stijl worden alle bestanden in het archief in één lijst weergegeven. Kiest u voor Verkenner stijl dan kunt u door het archief bladeren als in de Verkenner. Alle mappen zijn gewoon zichtbaar.
 • Geef snelkoppelingen weer - Weergeven/verbergen van het Windows mappen paneel aan de linkerkant (Recente documenten, Bureaublad, Mijn documenten, etc.) in diverse PowerArchiver vensters.
 • Instellen bestandslijstlettertype - Hier stelt u het lettertype in dat gebruikt wordt bij het weergeven van de archiefinhoud in PowerArchiver.
 • Bladerweergave - Kies hoe u de bestandslijst wilt weer laten geven. (Grote iconen/ kleine iconen / Lijst / Details).
 • Kolommen - Kruis aan welke kolommen er getoond moeten worden in de bestandslijst.

Knoppenbalk Tab:

 • Knoptekst - Als dit vak aangekruist is, worden de titels onder de knoppen van de balk weergegeven.
 • Aanwijzing - Als dit vak aangekruist is, wordt er een aanwijzing getoond als u de muiscursor boven de knop plaatst.
 • Knoppenbalk uitlijning - Geef aan waar u de knoppenbalk wilt hebben
 • Knoppenbalk skin… - Hier kunt u andere afbeeldingen voor de knoppen kiezen. U kunt extra skins downloaden van http://www.powerarchiver.com/skins
 • Interface skin… - Hier kunt u een ander uiterlijk kiezen voor het PowerArchiver venster.
 • Selecteer knoppen… - Hier kunt u aangeven welke knoppen u in de knoppenbalk wilt zien.

Mappen Tab:

 • Tijdelijke locatie - Geef aan welke map gebruikt moet worden voor tijdelijke bestanden
 • Standaard Check Uit locatie - Geef aan welke map als basis dient bij Check Uit bewerkingen. (voor een bestand TEST.ZIP betekent dit dat er in deze map een een submap TEST zal worden aangemaakt)
 • Opstart location - De default map bij het openen van een archief
 • Standaard toevoegen locatie - De default map bij het selecteren van bestanden om aan een archief toe te voegen.
 • Standaard uitpak locatie - Als u „uitpakken in ./archief” selecteert en de archiefnaam is „C:\TEST.ZIP” dan zal de voorgestelde uitpaklocatie „C:\TEST” zijn. Selecteert u „uitpakken in huidige map” dan zal dit de huidige map zijn, bijvoorbeld: het archief is C:\WINDOWS\TEST.ZIP, de map zal dan C:\WINDOWS zijn. Anders zal de voorgestelde map de map zijn die het laatst gebruikt is bij het uitpakken.

Programma locaties Tab:

 • Viewer - Selecteer de default viewer
 • Optionele virus scanner - Als u gebruik wenst te maken van de „Virus Scan…” optie, dient u hier het volledige pad naar uw virusscanner op te geven, eventueel met de benodigde parameters. Als u de parameters niet opgeeft zal PowerArchiver proberen de juiste parameters mee te geven. PowerArchiver kent parameters voor verschillende bekede Anti-Virus applicaties

Shell extensies Tab:

 • Gebruik Verkenner shell extensies - In/uitschakelen van de contextgevoelige menu's (Uitpakken in, Comprimeren naar, etc.).
 • Comprimeren naar ZIP… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar ZIP + Opties” en „Comprimeren naar …ZIP”.
 • Comprimeren naar 7-zip… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar 7-zip + Opties” en „Comprimeren naar …7-zip”.
 • Comprimeren naar LHA… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar LHA + opties” en „Comprimeren naar …LHA”.
 • Comprimeren naar CAB… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar CAB + opties” en „Comprimeren naar …CAB”.
 • Comprimeren naar TAR… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar TAR + opties” en „Comprimeren naar …TAR”.
 • Comprimeren naar BH… - In/uitschakelen van de menu opties: „Comprimeren naar BH + opties” en „Comprimeren naar …BH”.
 • Comprimeren & E-mailen… - In/uitschakelen menu opties: „Comprimeren & E-mailen”.
 • Comprimeren & FTP… - In/uitschakelen menu opties: „Comprimeren & FTP”.
 • Splits ZIP Archief - Maakt het mogelijk een ZIP archief vanuit de Verkenner over meerdere schijven te verdelen.
 • Archief uitpakken in… - Maakt het mogelijk aan te geven in welke map het archief moet worden uitgepakt.
 • Hier uitpakken - Maakt het mogelijk een archief in de huidige map uit te pakken.
 • Archief in submap uitpakken… - Maakt het mogelijk een archief uit te pakken naar een submap met de naam van het archief.
 • Uitpakken in bestandsnaam - Hiermee kunt u meerdere bestanden uitpakken naar mappen met de naam van het bestand.
 • Maak SFX… - Weergeven/verbergen menu optie: „Maak SFX ZIP bestand aan”.
 • Test - Weergeven/verbergen optie voor het testen van bestanden.
 • Comprimeren naar… (voor archieven) - Weergeven/verbergen opties als er meerdere archieven zijn geslecteerd.
 • E-mailen… - Weergeven/verbergen menu optie: „E-mailen…”
 • FTP… - Weergeven/verbergen optie: „FTP…”
 • Hier ontsleutelen - Optie Hier ontsleutelen weergeven als een .pae bestand is geselecteerd
 • Ontsleutelen in submap - Maakt het mogelijk een versleuteld bestand te ontsleutelen naar een map met de naam van het versleutelde bestand.
 • Ontsleutelen naar … - Maakt het mogelijk een doelmap op te geven bij het ontsleutelen van een bestand.
 • Versleutel… - Weergeven/verbergen menu optie: „Versleutel”.
 • Comprimeer & versleutel - Weergeven/verbergen menu optie: „Comprimeer & versleutel”.
 • Converteer… - Weergeven/verbergen optie Converteren (archieven omzetten naar een ander formaat).
 • Afbeelding bij menu opties - Weergeven/verbergen van een klein PowerArchiver icoon rechts van de PowerArchiver Shell menu opties.
 • Controleer op SFX ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, en RAR bestanden - Controle of EXE bestand een ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, of een RAR SFX archief is in- of uitschakelen.
 • Gebruik geen map in menu - Als ingeschakeld worden alle PowerArchiver context menu opties direct in het shell menu weergegeven. Als niet ingeschakeld, dan staan deze opties in de map PowerArchiver in het shell menu
 • Geef „Comprimeren naar ??? + Opties” weer - Schakelt de + Opties menu opties in.
 • Open map na uitpakken - Automatisch de doelmap openen na het uitpakken van het archief.

Diversen Tab:

Algemeen

 • Geef toevoegen weer bij nieuw archief… - De Toevoegen dialoog wordt automatisch getoond bij het aanmaken van een nieuw leeg archief.
 • Gebruik geavanceerd venster bij Toevoegen - Het dialoogvenster Toevoegen krijgt hierdoor meer opties. Voor de gevorderde gebruiker.
 • Alleen kleine letters gebruiken - De inhoud van een archief toont alle bestandsnamen in uitsluitend kleine letters.
 • Geef „Op&en archief” bij opstarten weer - laat bij het starten van PowerArchiver automatisch het dialoogvenster Openen zien.
 • Vraag als Weergeven knop wordt ingedrukt - De Weergave dialoog wordt getoond zodat u kunt kiezen met welk programma u het bestand wilt bekijken.
 • Gebruik SFX Maker indien geinstalleerd - Als het programma SFX Maker is geïnstalleerd dan zal PowerArchiver hiervan automatisch gebruik maken bij het aanmaken van SFX bestanden.
 • Hergebruik PowerArchiver vensters - PowerArchiver kan slechts een keer gestart worden. Heeft u al een bestand geopend in PowerArchiver, dan zal een ander archief dat u via de Verkenner opent in het huidige venster geladen worden nadat het hierin geopende archief is gesloten. Dit zal de snelheid van PowerArchiver aanzienlijk verhogen.
 • Gebruik normaal relatief pad - Bij het gebruik van een releatief pad zal PowerArchiver normaliter bij het selecteren van een map alle onderliggende bestanden selecteren, niet de map zelf. Selecteert u deze optie dan zal ook de map worden gearchiveerd.

Snelheid

 
* Nooit de prullenbak gebruiken - Schakelt het gebruik van de prullenbak volledig uit (niet aanbevolen). 
* Gebruik huidige map als temp - PowerArchiver zal de huidige map gebruiken voor de opslag van tijdelijke bestanden. 
* Controleer op SFX CAB bestanden - inschakelen controle of een EXE bestand een SFX CAB bestand is. 
* Originele sortering bij opstarten - Maakt het opstarten sneller omdat PowerArchiver de originele volgorde van de bestanden toont, zonder extra sorteerslag. 

Slim afhandelen

 • Open automatisch het volgende multi-volume - Als u met een multi-volume archief werkt en alle bestanden (TEST.RAR, TEST.R00, …) staan in dezelfde map, zal PowerArchiver niet om een bevestiging vragen maar direct verder gaan met het volgende volume.
 • Geef „Automatische installatie” venster weer - Als het archief een INSTALL.EXE of SETUP.EXE in de basismap bevat, zal PowerArchiver vragen of u wilt installeren of het archief wilt uitpakken.
 • Versleutelde archieven transparant afhandelen - Archieven binnen een versleuteld bestand worden automatisch geopend.
 • Open TAR archieven transparant - Een TAR archief binnen een tar.gz of tar.bz2 bestand wordt automatisch geopend.
 • Vragen om opslaan tijd. internet bestanden - Er wordt gevraagd of een tijdelijke internet archief moet worden opgeslagen. (Als het bestand geopend is met - Internet Explorer, Outlook Express, etc).
 • Vragen om bijwerken als bestand is gewijzigd - maakt het mogelijk gewijzigde bestanden in een archief op te slaan.
 • Dock ZIP commentaar automatisch - Als u deze optie aanvinkt, zal PowerArchiver een eventueel commentaar altijf tonen bij het openen van een bestand. Het venster wordt vastgezet (gedockt) onder in het

Taalproblemen oplossen

 • Gebruik OEM conversie voor bestandsnamen - Kan problemen oplossen als u met een niet-engels alfabet werkt (Vink dit aan als u problemen ondervind).

Bestandsformaten tab:

 • Geef Verbinden venster weer als archieven niet verbonden zijn met - PowerArchiver Als archieven niet zijn verbonden met PowerArchiver, dan zal PowerArchiver u vragen dit alsnog te doen.
 • Verbind PowerArchiver met… - Selecteer de formaten die u met PowerArchiver wenst te verbinden.
 • Verbind nu - Alle geselecteerde archiefformaten worden direct met PowerArchiver verbonden.

Auto Update Tab:

 • Controleer op updates… - Controleert, met de opgegeven frequentie, of er updates voor PowerArchiver beschikbaar zijn.
 • Controleer op… - Controleer of er nieuwe releases zijn van PowerArchiver. U kunt er ook voor kiezen tevens naar beta versies te zoeken.
 • Proxy Informatie - Voer de proxy gegevens in als u gebruik maakt van een proxyserver.

Wachtwoord Manager Tab:

 • Gebruik de PowerArchiver - Wachtwoord Manager Schakelt het gebruik van de PowerArchiver Wachtwoord Manager in of uit.
 • Sla wachtwoorden op voor - PowerArchiver versleutelde bestanden (*.PAE) De Wachtwoord Manager zal ook de wachtwoorden voor de PAE versleutelde bestanden opslaan.
 • Opgeslagen wachtwoorden - Lijst van bestanden waarvan PowerArchiver het wachtwoord heeft opgeslagen.
 • Niet opgeslagen wachtwoorden - Lijst van bestanden waarvan u heeft aangegeven de wachtwoorden niet te willen opslaan.

FTP Profielen Tab:

 • Nieuw Profiel… - Opent de FTP profielen Manager, zodat u een nieuw profiel kunt aanmaken..
 • Bewerken profiel… - Opent de FTP profielen Manager met het geselecteerde profiel, zodat u dit kunt aanpassen..
 • Verwijderen profiel… - Verwijder het geselecteerde profiel

Comprimeer & Versleutel Tab:

 • Compressieformaat - Selecteer het compressieformaat dat u standaard wenst te gebruiken.
 • Versleutelmethode - Selecteer de versleutelmethode die u standaard wenst te gebruiken .

Compressie profielen Tab

 • Maak nieuw… - Maak een nieuw compressieprofiel aan.
 • Hernoem… - Hernoemen van het geselecteerde profiel.
 • Verwijderen… - Verwijder het geselecteerde profiel.
 • Naam - Voer de naam van het compressieprofiel in.
 • Compressieformaat - Selecteer het compressieformaat voor het geslecteerde profiel. Klik hier voor meer informatie over profielen.(wordt alleen weergegeven als er een profiel geselecteerd is of wordt aangemaakt )
Navigatie