Sneltoetscombinaties

Introductie

In PowerArchiver kunt u op verschillende manieren functies oproepen. Bijna iedere functie van PowerArchiver kunt u via het menu benaderen. U kunt een groot aantal van deze opties echter ook als volgt benaderen:

De knoppenbalk van PowerArchiver:

De knoppenbalk laat u de meestgebruikte fucties met een klik starten. De standaard knoppen zijn (van links naar rechts):

 • Knop 1 - Nieuw - maak een nieuw archief aan
 • Knop 2 - Open - open een bestaand archief
 • Knop 3 - Favorieten - snelle toegang tot uw archieven
 • Knop 4 - Toevoegen - voeg bestanden toe aan het archief
 • Knop 5 - Uitpakken - maak een ongecomprimeerde kopie van bestanden in het archief
 • Knop 6 - Verwijderen - verwijder bestanden uit het archief
 • Knop 7 - Versleutel - beveilig het archief met een krachtige versleuteling
 • Knop 8 - Check Uit - maak een programmagroep aan voor de bestanden in het archief

Om de inhoud van de knoppenbalk aan te passen, klikt u met de rechter muisknop op de balk en kiest vervolgens „Selecteer knoppen…”.

Sneltoetsen:

De onderstaande functies kunt u oproepen met een toets(combinatie):

Kortere Weg Taa
F1 Start de Help functie
Ctrl + Home Geef registratiegegevens weer
Ctrl+NEen nieuw archief aanmaken
Ctrl+OEen bestaand archief openen
Ctrl+LArchief sluiten
F7Archief verplaatsen
F8Archief kopiëren.
Ctrl+Q Archief per email versturen
Ctrl+A Bestanden aan archief toevoegen
Del Bestanden uit archief verwijderen
Ctrl+H Bestanden uit archief uitpakken
Ctrl+Z Bestanden bekijken
Ctrl+P De inhoudsopgave van het archief afdrukken
Ctrl+A Selecteer alle items/bestanden
Ctrl+U Selectie opheffen
Ctrl+I Selectie omkeren
Ctrl+F Zoekfunctie starten
F3 Volgende zoeken
Ctrl+D Start UU/XX/MIME/yENC tool
Ctrl+K Start de Check Uit functie
Ctrl+C Start de Archiefconversie functie
Ctrl+E Start de Versleutel functie
Ctrl+R Start de Reparatie functie
Ctrl+X Start de SFX Wizard
Ctrl+P Start PABE Lite Backup
Ctrl+W Start de functie Maken Multi-Volume
Ctrl+J Start de functie Samenvoegen Multi-Volume
Ctrl+B Start de Batch Zip functie
CTRL+M Start de Multi Uitpakken functie
Shift+direction keys Verplaats de aanwijzer en/of laat de lijst scrollen
EnterGelijk aan dubbelklikken
Alt+F4PowerArchiver afsluiten

Pop-up Menus:

Sommige PowerArchiver functies kunt u middels het rechter muisknopmenu benaderen. Er zijn drie rechter muisknopmenu's.

 • Als er een of meer bestanden zijn geselecteerd. Hier kunt u bewerkingen kiezen op de geselecteerde bestanden, zoals Openen, Uitpakken, Alles selecteren, Eigenschappen, Virusscan etc.
 • Als er geen bestanden zijn geselecteerd. Hierin kunt u de sorteermethode kiezen of de archiefeigenschappen bekijken.
 • Als u met de rechter muisknop op de knoppenbalk klikt. Hier kunt u de knoppenbalk instellen, zoals de inhoud van de knoppenbalk aanpassen, aanwijzingen weergeven, plaats van de knoppenbalk etc.
Navigatie