Maken van een SFX bestand met de optie Maak .EXE bestand

Voordat u begint

Voordat u met de PowerArchiver Self-Extractor een SFX bestand aan kunt maken, moet u eerst een archief aanmaken dat u daarna kunt omzetten. Dit archief moet van het type ZIP, CAB, 7-ZIP of PAE zijn. U kunt ook gebruik maken van de SFX Wizard om in enkele stappen een SFX bestand aan te maken (ZIP, CAB en 7-ZIP compressie worden beide ondersteund).

Nadat u een archief heeft aangemaakt of geopend, kiest u „Maak .EXE bestand…” in het „Acties” menu. Het PowerArchiver Self-Extractor dialoogvenster wordt geopend.

Opties

 • „Self Extractor bestandsnaam” - Naam en pad voor het zelf-uitpakkend bestand dat u gaat aanmaken. Standaard wordt de naam van het geopende archief gebruikt.
 • „Default „Uitpakken in” map” - Dit is de standaardmap waarin de bestanden door het zelf-uitpakkend archief zullen worden uitgepakt. Als u „Gebruik TEMP map” aangeeft, zullen de bestanden in de ingestelde Windows temporary map worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over het Uitpakken in pad.
 • „Bestandconflict” - Geef aan of u bestaande bestanden wilt overschrijven en hoe u daarmee wenst om te gaan.
 • „Titel” - De titlel van het venster dat getoond wordt als het zelf-uitpakkend bestand gestart wordt.
 • „Voer commandoregel uit na het uitpakken” - Geef de bestandsnaam op van het programma dat moet worden uitgevoerd na het uitpakken (bijvoorbeeld: SETUP.EXE). Als het programma parameters nodig heeft (bijvoorbeeld: SETUP.EXE /net), dan dient u een pipe teken gebruiken na de programmanaam (SETUP.EXE|/net). Als er meer dan één parameter nodigf is, hoeft u het pipeteken niet te herhalen (bijvoorbeeld: SETUP.EXE|/net /test). Opmerking: Deze optie is bedoeld voor gevorderde gebruikers. U hoeft deze optie niet te gebruiken om een goed werkend SFX bestand aan te maken.
 • „Laat bericht zien na uitpakken” - Na het uitpakken krijgt de gebruiker een bericht dat alle bestanden met succes zijn uitgepakt.
 • „Verberg overschrijf opties” - Verberg de mogelijkheid de instelling voor het overschrijven van bestanden aan te passen.
 • „Verberg bestandslijst” - verberg de bestandenlijst in het SFX bestand, zodat de gebruiker niet ziet welke bestanden er zullen worden uitgepakt.
 • „Geen vraag voor het uitpakken” - Door middel van deze optie kunt u een SFX bestand maken dat geen enkele interactie met de gebruiker heeft. Waarschuwing: De gebruiker krijgt ook geen bericht dat het uitpakken voltooid is. Gebruik deze functie alleen bij gevorderde gebruikers.
 • „Verwijder na uitvoeren commandoregel” - de uitgepakte bestanden worden weer verwijderd nadat de commandoregel is uitgevoerd. Deze optie is alleen mogelijk als de optie „Voer commandoregel uit na het uitpakken” aan staat.

Klik nu op „OK” om het SFX bestand aan te maken.

Opmerking: Test uw SFX bestanden altijd voor u ze verspreid. PowerArchiver zal hierom vragen als het aanmaken voltooid is. PowerArchiver zelf-uitpakkende bestanden zijn zo'n 30 a 40kB groter dan het archief dat ingesloten is.

Meer informatie

Lees meer over SFX archieven in het onderdeel SFX overzicht.

Opmerking: Wij bevelen het CAB SFX archief aan voor maximale compressie. Compatibiliteit:

 • ZIP AES versleuteling - ons SFX formaat ondersteund het gebruik van ZIP AES versleuteling momenteel nog niet. U kunt deze bestanden nog niet omvormen tot SFX bestand.
 • Maximale bestandsgrootte - de maximale betsandsgroote voor 7-ZIP en PAE SFX archieven in PowerArchiver is 4 GB, voor ZIP en CAB archieven 2 GB.
 • PAE SFX bestanden - niet alle opties worden ondersteund voor PAE SFX bestanden. Niet ondersteunde opties zijn uitgeschakeld.
Navigatie