פרופילי דחיסה

הקדמה

פרופילי דחיסה יהפכו את השימוש החוזר בקביעות דחיסה הנמצאות בד”כ בשימוש לקל יותר עבורך.

איך זה עובד?

שימוש בפרופילי דחיסה הוא פשוט מאוד ואינטואיטיבי. הם יכולים להיבחר מתוך תפריט נפתח בכל חלון הוספה של PowerArchiver וברגע שנבחרו, הם יחילו את קביעות הדחיסה שלהם בחלון ההוספה הנוכחי. אנא שים לב ש-PowerArchiver יציג רק פרופילים המשויכים עם תבנית הדחיסה שנבחרה.

כיצד להוסיף פרופילים משלך

כשתתקין לראשונה את PowerArchiver, הוא יצור פרופיל דחיסה ברירת מחדל לכל תבנית. פרופילים אלו אינם יכולים להימחק והם שמורים תמיד ב-PowerArchiver. באפשרותך להוסיף פרופילי דחיסה חדשים דרך “אפשרויות > תצורה > פרופילי דחיסה”. אפשרויות הזמינות שם זהות לאלו הזמינות בחלון ההוספה. בנוסף, PowerArchiver יציג רק את האפשרויות המתאימות לתבנית שנבחרה.

עריכת פרופילים

ישנן שתי דרכים שבאמצעותן באפשרותך לערוך את פרופילי הדחיסה שלך:

  • חלון תצורה - באפשרותך לערוך את פרופילי הדחיסה שלך דרך “אפשרויות > תצורה > פרופילי דחיסה”.
  • חלון הוספה - כל שינוי שאתה עושה בקביעות של הפרופיל שנבחר בחלון ההוספה יישמר גם כן, דבר ההופך את עריכת קביעות אלו לקלה יותר מתוך PowerArchiver כולו. באפשרותך אפילו לעשות זאת דרך סיומות המעטפת, ללא הפעלת החלון הראשי של PowerArchiver בכלל!
Navigation