Pakovací profily

Úvodem

Pakovací profily usnadňují opakované používání určitých sad nastavení.

Jak to funguje?

Používání pakovacích profilů je velmi snadné a intuitivní. Profil můžete vybrat z roletkového menu v okně Přidat a jakmile jej zvolíte, nastavení v něm uložená se okamžitě promítnou do otevřeného okna Přidat. Nezapomeňte však, že PowerArchiver nabídne vždy jen ty pakovací profily, které odpovídají zvolené kompresní metodě.

Jak přidávat vlastní profily?

Když poprvé nainstalujete PowerArchiver, vytvoří si ke každému kompresnímu formátu jeden implicitní profil. Tyto implicitní profily se nedají smazat, PowerArchiver si je ukládá automaticky. Nové profily se přidávají přes „Možnosti > Konfigurace > Pakovací profily“, kde máte k dispozici tytéž parametry, jako v okně Přidat. PowerArchiver vždy nabídne jen ty parametry, které mají u zvolené kompresní metody význam.

Změny profilů

Existují dva způsoby, jak můžete svoje pakovací profily měnit:

  • v okně Konfigurace - profily můžete měnit přes „Možnosti > Konfigurace > Pakovací profily“.
  • v okně Přidat - automaticky se také ukládá každá změna, kterou u daného profilu provedete v okně Přidat, díky čemuž můžete nastavení upravovat takřka kdykoli (dokonce aniž byste otevřeli hlavní okno PowerArchiveru).
Navigation