Archieven converteren

PowerArchiver bevat een functie voor het Converteren van archieven. Met deze eenvoudig te gebruiken functie kunt u snel archieven naar een ander ondersteund formaat omzetten. De functie kent de volgende opties:

  • Selecteer te converteren archieven - Met de knoppen „Bestand” en „Map” kunt u respectievelijk bestanden en/of mappen opgeven die u wilt converteren. Geselecteerde items worden toegevoegd aan de lijst. Als u een bestand wilt verwijderen uit de lijst, selecteer het dan en klik vervolgens op „Verwijder”. Als u een map aan de lijst toevoegt, worden alle bestanden die in die map aanwezig zijn geconverteerd.
  • Doelmap - geef aan waar de geconverteerde archieven moeten worden weggeschreven
    • „Bestand's huidige map” - de geconverteerde archieven worden in dezelfde map als het origineel geplaatst
    • „Aangepaste map” - geef aan in welke map u de geconverteerde archieven wilt plaatsen
  • Doelformaat - geef aan in wel k formaat u de archieven wilt aanmaken
    • „Compressie” - geef de compressieverhouding aan (waardes afhankelijk van het gekozen doelformaat.)

Klik nu op „OK” om de conversie te starten.

Navigatie