המרת ארכיונים

PowerArchiver מכיל כלי המרת ארכיונים יעיל מאוד עבור המרה בין ארכיונים נתמכים. באפרשותך להפעיל את הכלי ע”י לחיצה על “המרת ארכיון” תחת התפריט “כלים”. הוא קל מאוד לשימוש; הנה הסבר של האפשרויות:

בחירת ארכיונים שיומרו

כפי שניתן לראות, ישנם כפתורים נפרדים עבור “הוספת קבצים” ועבור “הוספת תיקיות”. ע”י שימוש בכפתורים אלו, באפשרותך לבחור ארכיונים ותיקיות שיומרו. ברגע שבחרת ארכיונים ו/או תיקיות, הם יתווספו לרשימת הקבצים ויוצגו. אם ברצונך למחוק פריט מהרשימה, בחר אותו פשוט ולחץ על הכפתור “מחק”. כאשר אתה מוסיף תיקייה לרשימה, כל הארכיונים שבתוך תיקייה זו יומרו.

תיקיית יעד

נותן לך אפשרויות למקום שבו הקבצים המומרים יונחו:

  • תיקיית קבצים נוכחית - יניח ארכיונים מומרים באותה התיקייה כמו הארכיונים המקוריים
  • תיקייה מותאמת - באפשרותך לבחור תיקייה מותאמת אישית בה כל הקבצים המומרים יונחו

תבנית יעד

מאפשר לך לבחור תבנית שאליה תרצה להמיר את הארכיונים שלך

  • קביעות דחיסה - באפשרותך לבחור באיזו דחיסה שאתה רוצה, תלוי באיזו תבנית יעד תבחר

לאחר שתבחר את כל האפשרויות, יהיה באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על “אישור”. PowerArchiver יתחיל בהמרת קבצים.

Navigation