Okno Náhled

Úvodem

Náhled je jedním z oken, jejichž zobrazování si můžete v PowerArchiveru zapnout - umožňuje rychle prohlížet archivy, obrázky, videosoubory, textové dokumenty ad., aniž by bylo nutné nejprve rozbalovat archivy, ve kterých jsou prohlížené soubory uloženy. Náhled funguje jak při procházení obsahu archivů, tak při procházení složek na pevném disku. Náhled je velmi užitečný při hledání konkrétního obrázku či souboru.

Jak okno Náhled zobrazit?

  • Používáte-li tradiční/klasické uživatelské rozhraní, zvolte v nabídce „Zobrazení“ položku „Okna“ a vyberte „Náhled“.
  • Používáte-li moderní uživatelské rozhraní, klikněte na záložce „Možnosti“ na tlačítko „Náhled“.

Možnosti okna Náhled

V závislosti na tom, jaký soubor si právě prohlížíte, nabízí okno Náhled různé možnosti.

Pro všechny soubory:

  • „Způsob zobrazení“ - součástí PowerArchiveru jsou prohlížeče pro řadu různých formátů. Který prohlížeč se má pro který formát používat, je uvedeno v „Konfigurace“ > „Náhledy, Příkazový řádek“ > „Zobrazovat náhledy u souborů s příponami…“. Chcete-li u určitého souboru dočasně použít jiný než standardně nastavený prohlížeč, klikněte v okně Náhled na ikonku „Režim zobrazení“ a vyberte požadovaný prohlížeč.

„Zobrazování náhledů“ - zobrazování náhledů funguje ve třech různých režimech.

  • „Vypnuto“ - náhledy se nezobrazují, nezvolíte-li ručně určitý způsob zobrazení (viz „Způsob zobrazení“ výše).
  • „Selektivní“ - náhledy se zobrazují pouze u souborů, jejichž délka nepřekročí limity nastavené v „Konfigurace“ > „Náhledy, Příkazový řádek“ > „Náhledy - nastavení“. U delších souborů se PowerArchiver o zobrazení náhledu nebude pokoušet, aby zbytečně nezpomalovat běh programu. I v tomto případě můžete u konkrétního souboru ručně nastavit použití určitého prohlížeče.
  • „Zapnuto“ - náhledy se zobrazují u všech souborů.

„Změnit velikost okna“ - alternuje mezi větším a menším oknem Náhled.

Zásuvné moduly

PowerArchiver umí využít některé zásuvné moduly (WLX) vytvořené pro populární Total Commander. O těch, které můžete využít i v PowerArchiveru, se dočtete v našem diskuzním fóru, kde najdete i návod, jak zásuvné moduly instalovat.

Navigation