התקנה והסרה של PowerArchiver

סביבות שולחן עבודה

התקנה

כדי להתקין את PowerArchiver, הפעל פשוט את קובץ ההתקנה שהורדת מהאינטרנט ועקוב אחר ההוראות.

הסרה

כדי להסיר את PowerArchiver מהמערכת שלך, פתח את לוח הבקרה, בצע לחיצה כפולה על הוספה או הסרה של תוכניות, ובצע לחיצה כפולה על הכניסה של PowerArchiver.

הסרת PowerArchiver מבצעת את הצעדים הבאים:

  1. וידוא שבטוח להסיר את PowerArchiver
  2. מחיקת הקבצים בתיקיית PowerArchiver
  3. הסרת הסמלים וכניסות תפריט ההתחלה של PowerArchiver
  4. מחיקת הכניסות של PowerArchiver מהרישום

סביבות רשת

הוראות מיוחדות והתקנות MSI זמינות רק למשתמשים העסקיים הרשומים שלנו.

התקנה

אנא צור עמנו קשר ישירות דרך אתר התמיכה בכתובת http://www.powerarchiver.com/support/ עבור התקנה מיוחדת של רשת שיש לה אפשרות להתקנה שקטה והוראות נוספות בהתקנת PowerArchiver על מחשבים רבים דרך רשת (משמש אם ברשותך 10+ רשיונות עסקיים של PowerArchiver).

Navigation