שימוש בגיבוי

הקדמה

ל-PowerArchiver יש מאפיין גיבוי קל לשימוש ורב עצמה הנקרא הגיבוי של PowerArchiver.

כלי הגיבוי של PowerArchiver יוצר סקריפטי pbs דרך אשף קל לשימוש המאפשר לך להוסיף קבצים ולהגדיר אפשרויות עבור סקריפטי pbs. אחרי כן באפשרותך להפעיל סקריפטים כאשר ברצונך לגבות את עבודתך או בצע פשוט תזמון משימה במתזמן המשימות של Windows כדי להפעיל סקריפטים בזמן מוגדר. המשך לקרוא את ההוראות שלב אחר שלב בנוגע לשימוש בגיבוי של PowerArchiver.

יצירת סקריפטי גיבוי (.pbs)

כדי ליצור סקריפט גיבוי חדש, באפשרותך ללחוץ על “חדש” מתוך סרגל הכלים, לבחור ב”גיבוי של PowerArchiver” מתוך תיבה הנפתחת של “שמירה בשם”, ולהכניס את שם הרצוי של הקובץ עבור סקריפט הגיבוי שלך. בנוסף, באפשרותך ללחוץ על “גיבוי> צור/ערוך”.

אנא שים לב לאזכורים עתידיים, אשר סקריפטי גיבוי של PowerArchiver נשמרים עם הסיומת “pbs”.

בחירת שם לקובץ הגיבוי ואפשרויות חותמת תאריך-שעה

לאחר שתיצור סקריפט גיבוי, מסך חדש ייפתח.

 • הקלד שם ויעד לארכיון הגיבוי” - עליך ללחוץ על כפתור העיון, לבחור תיקיית יעד ולהכניס שם לארכיון החדש של הגיבוי שלך. זה צריך להיות קובץ חדש, במקרה שתכניס שם של קובץ קיים, הקובץ יוחלף. אם אתה מכניס את שם הקובץ ישירות, אנא כלול את הסיומת בהתאם לתבנית הארכיון שברצונך להשתמש (לדוגמה, “backup.zip”)
 • הוסף חותמת תאריך-שעה לשם הארכיון” - באפשרותך להוסיף חותמת תאריך-שעה כדי לעקוב אחר ארכיוני הגיבוי שלך. אם תסמן תיבה זו, אפשרות ברירת המחדל תוצג, שהיא “_YMDHmS”, יחד עם האפשרות “השתמש בתור סיומת”. הנה מידע מפורט יותר על אפשרויות אלו:
  • _YMDHmS” הצגת אילו נתוני חותמת תאריך-שעה יתווספו לארכיון.
  • Y” - הוספת השנה הנוכחית (לדוגמה, “2009”).
  • M” - הוספת החודש הנוכחי (לדוגמה, “07” יתווסף עבור חודש יולי).
  • D” - הוספת היום הנוכחי בחודש (לדוגמה, “17”).
  • H” - הוספת השעה הנוכחית של היום (לדוגמה, “15” עבור 3 אחה”צ, “20” עבור 8 בערב, וכד').
  • m” - הוספת הדקה הנוכחית.
  • S” - הוספת השנייה הנוכחית.
  • WW” - הוספת היום בשבוע (לדוגמה, “יום ראשון”).
 • השתמש בתור סיומת” - אפשרות המציינת האם ברצונך להוסיף מידע על חותמת תאריך-שעה בתחילת השם של קובץ ארכיון הגיבוי או בסופו.

ברגע שסיימת, לחץ על “הבא”.

בחירת מדית יעד

המחשב שלי

 • שמור במחשב שלי או במיקום רשת - סמן אפשרות זו אם ברצונך לשמור את ארכיון הגיבוי במחשב שלך או במיקום רשת.
 • תיקייה - באפשרותך לבחור מיקום לארכיון הגיבוי ע”י לחיצה על כפתור העיון.

CD/DVD/Blu-Ray

 • צרוב אל מדית CD/DVD/Blu-Ray - צריבת ארכיון הגיבוי אל מדיה.
 • רענן - השתמש בכפתור הריענון אם הצורב שלך אינו מופיע ברשימה. אנא המתן עד לדקה אחת לשם הצגתו כהלכה.
 • תיקיית יעד - כתיבת שם תיקייה מדויק אם ברצונך שהארכיון ייכתב שם.
 • מהירות - בחירת מהירות צריבה על סמך המהירות המרבית שמדית הדיסק שלך תומכת.
 • מחק דיסק לפני התקדמות - מחיקת דיסק הניתן לכתיבה לפני צריבת הגיבוי אליו.

FTP/SFTP

 • העלה אל שרת FTP/SecureFTP - העלאת ארכיון הגיבוי אל שרת FTP/SFTP.
 • פרופיל FTP - כאן באפשרותך לבחור פרופיל FTP ששמור כבר או ליצור אחד חדש ע”י לחיצה על “פרופיל חדש”. פרופיל זה יישמר כך שתוכל להשתמש בו ב-PowerArchiver כולו.
 • מידע על הקובץ - באפשרותך להגדיר קבצים מקומיים וקבצים מרוחקים בעזרת אפשרות זו. אנו ממליצים על מאפיין זה למשתמשים מתקדמים בלבד.

לאחר שסיימת עם אפשרויות מדית היעד, באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על “הבא”.

בחירת קבצים ותיקיות לגיבוי

 • “רשימת קבצים” - כפי שניתן לראות, ישנם כפתורים נפרדים ל“הוספת קבצים” ול“הוספת תיקיות”. ע”י שימוש בכפתורים אלו, באפשרותך לבחור קבצים ותיקיות שיגובו. ברגע שבחרת קבצים ו/או תיקיות, הם יתווספו לרשימת הקבצים ויוצגו בה. אם ברצונך למחוק פריט מהרשימה, בחר אותו פשוט ולחץ על הכפתור “מחק”.
 • “לחץ כאן למידע נוסף” - מציג גדלים וספירה של קבצים/תיקיות עבור קבצים/תיקיות שנבחרו כרגע ברשימת הקבצים.
 • “יצוא רשימת קבצים” - יצוא רשימת קבצים לקובץ טקסט.
 • “יבוא רשימת קבצים” - יבוא רשימת קבצים מקובץ טקסט.
 • “מסננים” - משתמשים מתקדמים יכולים לבחור מסננים שיהיו בשימוש על תיקיות שהתווספו לרשימה. מסננים עובדים גם עם קבצים וגם עם תיקיות. אנא שים לב כי מסנני גיבוי עובדים רק על תכנים של תיקיות שבחרת ולא על קבצים שבחרת במפורש. אפשרות זו אינה נחוצה ובאפשרותך להמשיך בלי להגדירה.

דוגמאות: “*.exe” מסנן את כל הקבצים בעלי “סיומת exe” (קבצי הפעלה); “test*\*” מסנן תיקיות המתחילות עם “test”; “המסמכים שלי\*.pdf” מסנן את כל קבצי ה-PDF בתיקיית “המסמכים שלי”.

 • “כלול תיקיות משנה” - אם אפשרות זו אינה מסומנת, תיקיות משנה של תיקיות ברשימת הקבצים שלך לא יתווספו לארכיון הגיבוי.
 • “כלול קבצי מערכת וקבצים מוסתרים” - הוספת קבצים שסומנו בתור 'קבצי מערכת' או 'קבצים מוסתרים' ע”י Windows. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת.

ברגע שסיימת עם הוספת הקבצים, באפשרותך לעבור למסך הבא ע”י לחיצה על “הבא”.

אפשרויות דחיסה והצפנה

מסך חדש יופיע כעת עם אפשרויות שתוכל לבחור כדי להתאים אישית את סקריפט הגיבוי שלך.

אם תרצה, תוכל להמשיך באופן מיידי ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”, מאחר שאף אחת מהאפשרויות הללו אינה דרושה.

 • תבנית - בראש החלון, יהיה באפשרותך לשנות את הסוג של ארכיון היעד (המוכר גם בתור ארכיון הגיבוי שלך). במקרה שבחרת לפני-כן ב-“ZIP” בתור סוג הקובץ שלך, אפשרות זו תיבחר כאן גם כן. אם ברצונך לשנות תבנית זו, תוכל לעשות זאת כעת. אנו ממליצים להשתמש בתבנית ZIP לגיבויים. התבנית 7Zip זמינה עבור משתמשים מקצועיים והיא מעניקה את הדחיסה הטובה ביותר.
 • דחיסה - באפשרותך גם לבחור את הדחיסה שאתה רוצה, תלוי באיזו תבנית יעד בחרת. אנו ממליצים להשתמש בדחיסה מרבית, ואף על פי שזה לוקח יותר זמן, הגיבוי יהיה קטן יותר.
 • סוג הגיבוי - ישנם מספר סוגים שונים של גיבוי שבאפשרותך להשתמש:
  • רגיל - מבצע גיבוי קלאסי בלי להשפיע על תכונות הארכיון. כל הקבצים שנבחרו מתווספים לגיבוי.
  • מלא - מבצע גיבוי קלאסי ומאפס את תכונות הארכיון. כל הקבצים שנבחרו מתווספים לגיבוי.
  • חלקי - מגבה רק קבצים בעלי סדרת תכונות ארכיון ולאחר מכן הגיבוי מאפס את תכונות הארכיון שלהם. מצב זה מתאים לגיבוי קבצים שהשתנו בלבד.
  • משלים - מגבה רק קבצים בעלי סדרת תכונות ארכיון, אך אינו מאפס את תכונות הארכיון שלהם לאחר הגיבוי.
 • כתוב ישירות אל Zip - כותב ישירות לתוך ארכון גיבוי (ללא שימוש בתיקייה זמנית).
 • השתמש בדחיסה מיועלת - מייעל דחיסת 7Zip כך שיזהה באופן אוטומטי באיזו שיטת דחיסה להשתמש עבור דחיסה חזקה יותר ומהירה יותר (מוצג רק אם 7Zip נמצא בשימוש).
 • אחסן מידע קשור על תיקיות - ישמור את הנתיב הקשור עם הקבצים המגובים (במקום הנתיב המלא).
 • צור ארכיון יציב - אפשרות זו תאפשר לך ליצור ארכיון יציב. כל הקבצים שבתוך ארכיונים יציבים מטופלים בתוק קובץ אחד גדול, דבר המאפשר לך לקבל דחיסה טובה יותר. ארכיונים יציבים אינם יכולים להתעדכן או להשתנות בשימוש רגיל, אך ע”י שימוש בתמיכת עדכון 7Zip ברור ב-PowerArchiver 2009, יהיה באפשרותך לעדכן גם ארכיוני 7Zip יציבים. תבנית CAB משתמשת בארכיונים יציבים כברירת מחדל בעוד שבאמצעות 7Zip באפשרותך להפעיל ולבטל ארכיונים יציבים (מוצג רק אם 7Zip נמצא בשימוש).
 • פריסה - בחירה מתוך גדלי פריסה מוגדרים מראש (עבור ZIP בלבד).
 • בחן ארכיון שנוצר לאחר גיבוי - בחינת הארכיון לאחר שהגיבוי הושלם.
 • הצפן ארכיון באמצעות סיסמה - באפשרותך להצפין את ארכיון הגיבוי שלך (אפשרות זו זמינה רק עם ארכיוני ZIP וארכיוני 7Zip). במקרה שבחרת להשתמש באפשרות זו, אנא וודא שאתה זוכר את הסיסמה, מאחר שתצטרך אותה לבסוף כדי לחלץ קבצים מארכיון הגיבוי שלך.
 • אפשרויות תבנית ZIP:
  • PK 2.04g - יוצר ארכיוני ZIP רגילים, בעלי הצפנה חלשה, ניתנים לקריאה ע”י כל שירותי הדחיסה.
  • AES 256-סיביות - יוצר ארכיוני ZIP המוצפנים באמצעות הצפנת AES 256-סיביות, הניתנת לקריאה ע”י שירותי דחיסה חדשים יותר (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx וכד').
 • אפשרויות תבנית 7Zip:
  • AES 256-סיביות - יוצר ארכיוני 7zip בעלי הצפנת AES 256-סיביות.

לאחר שסיימת להגדיר את האפשרויות להתאמת עדיפויותיך, באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.

הגדרת אפשרויות מסננים של זמן וגודל

 • אפשרויות זמן קובץ - אלו מסננים ש-PowerArchiver יכול להשתמש כדי להוסיף קבצים לגיבוי על סמך התאריך שלהם. מאפיין זה מיועד למשתמשים מתקדמים. אם אינך מבין אותו, באפשרותך להמשיך למסך הבא ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.
  • כלול את הקבצים - נותן לך את היכולת לבחור מסנן הכללה המבוסס על תאריך הקובץ. לדוגמה, אם ברצונך לכלול קבצים שנוצרו רק במהלך 7 הימים האחרונים, באפשרותך לבחור באפשרות “חדשים יותר מ” ולהכניס “7” בתיבת הימים.
 • אפשרויות גודל קובץ - אלו מסננים ש-PowerArchiver יכול להשתמש כדי להוסיף קבצים לגיבוי על סמך הגודל שלהם.
  • כלול את הקבצים - נותן לך את היכולת לבחור מסנן הכללה המבוסס על גודל הקובץ.

באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.

הגדרת התראות

 • הצג “הגיבוי הסתיים” לאחר הסיום - הצגת חלון אימות לאחר שהגיבוי הושלם. ההתראה נעלמת באופן אוטומטי לאחר 10 דקות.
 • הפעל … אם מופעל מ-Windows - מאפשר לך לקבוע כיצד החלון של PowerArchiver יוצג במהלך גיבוי כאשר הגיבוי מופעל מ-Windows.
 • תמיכה בשירות עותקי צל
  • חכם - מנסה להשתמש בשירות עותקי צל רק עבור קבצים חסרי גישה בד”כ (גילוי של מה נגיש ומה אינו נגיש הוא אמין ב-90%).
  • מבוטל - אף פעם אינו משתמש בשירות עותקי צל.
  • השתמש תמיד עם סיומות: - קביעת סיומות בהן שירות עותקי צל תמיד יהיה בשימוש. זה יעיל מאוד לקבצים כמו pst.* ו-docx.* שתכניותיהן יאפשרו ל-PowerArchiver לקרוא רק חלק מהקובץ, כך שמצב חכם אינו יכול לעבוד כראוי.

באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.

הגדרת יומן אירועים

 • שמור בקובץ - שמירת יומן אירועים של הגיבויים בקובץ טקסט.
 • שלח בדוא”ל יומן אירועים של הגיבוי הדחוס לאחר דחיסה - כאשר אפשרות זו מסומנת, יוצגו בפני המשתמש אפשרויות נוספות.

מידע על הדוא”ל

 • אל (דוא”ל): - הכנסת כתובת של דוא”ל היעד.
 • מ- (דוא”ל): - הכנסת כתובת הדוא”ל שלך.
 • נושא הדוא”ל: - הכנסת נושא הדוא”ל. באפשרותך להשתמש במחרוזת %backupscriptname% כדי להציג את שם הגיבוי.
 • טקסט הדוא”ל: - הכנסת הודעת הדוא”ל. באפשרותך להשתמש במחרוזת %backupscriptname% כדי להציג את שם הגיבוי.

מידע על השרת

 • כתובת שרת יוצא (SMTP): - הכנסת כתובת השרת היוצא שלך.
 • יציאת שרת יוצא (SMTP): - הכנסת היציאה של השרת היוצא שלך. 25 הוא מספר היציאה המקובל.

באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.

אפשרויות תזמון

 • הוסף לתור” - הוספת פעולה למאפיין התור של PowerArchiver. דרוש ש-PowerArchiver Starter יפעל אם ברצונך להשתמש במאפייני התור. אם PowerArchiver Starter אינו פועל כשאתה לוחץ על “הוסף לתור”, PowerArchiver יציג אזהרה ויתן לך אפשרות להפעילו.

תזמון סקריפט

באפשרותך כעת לתזמן משימות של מתזמן המשימות של Windows ישירות מהגיבוי של PowerArchiver. תזמון אפשרויות שהשתנו/התעדכנו כאשר תסגור או תפעיל גיבוי.

 • ללא תזמון - אינו מתזמן משימה של מתזמן המשימות של Windows עבור גיבוי זה.
 • פעם ביום - מתזמן גיבוי כך שיופעל פעם ביום. קבע את האפשרות “הפעל ב” למטה.
 • פעם בשבוע - מתזמן גיבוי כך שיופעל פעם בשבוע. קבע את האפשרות “הפעל ב” למטה.
 • פעם בחודש - מתזמן גיבוי כך שיופעל פעם בחודש. קבע את האפשרות “הפעל ב” למטה.
 • באתחול Windows - מתזמן גיבוי כך שיופעל באתחול Windows.
 • הפעל ב - בחירת זמן בו הגיבוי יופעל.
 • אפשרויות מתקדמות - הצגת אפשרויות מתקדמות עבור מתזמן המשימות של Windows באמצעותן תוכל לקבוע אפשרויות נוספות עבור משימה של מתזמן המשימות של Windows.

באפשרותך להמשיך ע”י לחיצה על הכפתור “הבא”.

הרצת גיבוי

תראה כעת תצוגה מקדימה סופית של האפשרויות שנבחרו.

 • קבע כברירת מחדל - שמירת כל האפשרויות שבחרת בגיבוי כאפשרויות ברירת מחדל.

לבסוף, כדי לבצע את הגיבוי לנתוניך, לחץ על הכפתור “צור גיבוי”.

הערה

באפשרותך ללחוץ על כפתור הסגירה בכל זמן שהוא בעת קביעת אפשרויות הגיבוי. זה ישמור באופן אוטומטי את השינויים שביצעת לקובץ סקריפט הגיבוי (PBS.) של PowerArchiver שלך.

Navigation