פתיחת ארכיון

מדריך וידאו

תוסף פלאש לדפדפן נדרש כדי להציג תוכן זה.

פתיחת ארכיון

לתפעול קובץ ארכיון קיים על הכונן הקשיח שלך, אתה מוכרח תחילה לפתוח את הארכיון.

מהתפריט “קובץ” של PowerArchiver, בחר באפשרות “פתח ארכיון”. באפשרותך לעשות זאת גם ע”י לחיצה על הכפתור “פתיחה” בסרגל הכלים. תיבת דו שיח רגילה של Windows תוצג.

נתב אל התיקייה שבה התקנת את PowerArchiver (תיקיית ברירת המחדל היא C:\Program Files\PowerArchiver). אתה אמור לראות כעת רשימת קבצים המכילה את TUTOR1.ZIP. הדגש את הקובץ TUTOR1.ZIP, ולחץ על הכפתור “פתח”. דו שיח הפתיחה ייסגר ואתה תוחזר למסך הראשי של PowerArchiver.

אתה אמור לראות כעת רשימה של ארבעת הקבצים הכלולים בתוך קובץ הארכיון TUTOR1.ZIP. רשימת המידע על הקבצים מציגה את שם הקובץ, תאריך וחותמת תאריך-שעה, גודל בלתי דחוס וגודל דחוס של הקובץ, יחס דחיסת הקובץ ונתיב הקובץ.

הערה:

מדריך זה ניגש אל הנושא ע”י שימוש בחלון הראשי של PowerArchiver מאחר שהוא הבסיס לפעולות. ממשק קלאסי משמש להסברת שימוש בסיסי - אם אתה משתמש בממשק חדיש, באפשרותך לשנותו לממשק קלאסי ע”י לחיצה על כרטיסיית האפשרויות ואז לחיצה על סמל הממשק.

Navigation