מיזוג כרכים רבים

הקדמה

ל-PowerArchiver יש כלי למיזוג כרכים רבים המאפשר לך למזג ארכיוני ZIP פרוסים לתוך ארכיון ZIP יחיד. ניתן להפעילו מתוך התפריט “כלים”.

אפשרויות

  • ארכיון פרוס להמרה - בחירת ארכיון בעל כרכים רבים שברצונך להמיר לתוך ארכיון ZIP יחיד.
  • הנח את הארכיון המומר היחיד כאן - בחירת שם ויעד עבור הארכיון המומר.

הערה

גם הכלי ליצירת כרכים רבים וגם הכלי למיזוג כרכים רבים תומכים בארכיוני ZIP עד ל-2GB בגודל, בניגוד לשאר הכלים של PowerArchiver אשר תומכים בגודל בלתי מוגבל של ארכיוני ZIP.

Navigation