מחיקת דיסק

הקדמה

מחיקת דיסק היא כלי המאפשר לך למחוק דיסקים הניתנים לשכתוב.

באפשרותך להפעיל את אשף מחיקת הדיסקים ע”י לחיצה על צריבה ואז על מחק דיסק.

אפשרויות

  • “כונן:” - בחירת כונן אליו הכנסת את הדיסק שממנו ברצונך למחוק נתונים.
  • “מהירות” - מהירות בה ברצונך למחוק את המדיה (וודא שהמדיה תומכת במהירות זו).
  • “מחיקת דיסק מלאה” - כאשר אפשרות זו אינה מסומנת, PowerArchiver ימחק רק את תוכן העניינים מהדיסק, וכאשר אפשרות זו מסומנת, דיסק שלם יימחק.
  • “טען דיסק שוב בסיום אם אפשרי” - הצורב ינסה לטעון מחדש את מגש הדיסק לאחר שתהליך הצריבה הסתיים.
Navigation