בחירת קבצים שבתוך ארכיון

אפשרויות תפריט עריכה בסיסיות

באפשרותך להשתמש באפשרות “בחר הכל” מתוך סרגל הכלים “רשימת קבצים”, תחת הכרטיסייה הראשית (תפריט “עריכה” בממשק הקלאסי) כדי לבחור את כל הקבצים הערוכים ברשימה בחלון הראשי של PowerArchiver. “בחר הכל” מבטל את בחירת כל הקבצים ו”הפוך בחירה” מבטל את בחירת הקבצים הנוכחיים שנבחרו ובוחר את הקבצים הנוכחיים שלא נבחרו.

בחירת קבצים

באפשרותך גם להשתמש באפשרות “בחר קבצים” בסרגל הכלים “רשימת קבצים”, תחת הכרטיסייה הראשית (תפריט “עריכה” בממשק הקלאסי). זה מאפשר לך לבחור קבצים שבתוך הארכיון הפתוח כרגע על בסיס מספר קני מידה שונים:

שם

  • שם הקובץ” - מאפשר לך לחפש על בסיס קנה המידה שצוין. באפשרותך להשתמש גם בתווים כלליים רגילים, לדוגמא: “*.html” יבחר את כל הקבצים בעלי סיומת html שבתוך הארכיון

תאריך

  • כל התאריכים” - אינו מחפש לפי תאריך של קבצים
  • מציאת קבצים שנוצרו או ששונו” - מאפשר לך לבחור קבצים בתוך טווח תאריכים שצוין

גודל

  • כל הגדלים” - אינו מחפש לפי גודל של קבצים
  • מציאת קבצים בטווח גודל” - מאפשר לך לציין גודל קבצים בטווח שברצונך למצוא

הערה

כל האפשרויות נמצאות בשימוש בעת חיפוש, כך שאם תכניס גם קני מידה של תאריך וגם של גודל, PowerArchiver יחפש על סמך שניהם.

Navigation