אפשרויות שורת הפקודה

הקדמה

PowerArchiver יכול לבצע פעולות מסוימות ישירות משורת הפקודה. אם אתה מעדיף להשתמש בממשק שורת הפקודה במרבית הזמן, באפשרותך לנסות את שורת הפקודה של PACL) PowerArchiver), הזמינה באתר של PowerArchiver. היא הרבה יותר טובה עבור שימוש בשורת הפקודה, בעלת מאפיינים נוספים והיא ניתנת בחינם למשתמשים רשומים של PowerArchiver.

אפשרויות

פתיחת קבצים דחוסים ישירות משורת הפקודה:

הקלד: POWERARC filename.ext

לדוגמה: POWERARC tutor1.zip

חילוץ ארכיון:

POWERARC -e filename.ext –> חילוץ “filename.ext” אל התיקייה הנוכחית

POWERARC -e filename.ext “full_path_where_to_extract” –> חילוץ “filename.ext” אל התיקייה המוגדרת בתור משתנה שלישי

POWERARC -es filename.exe –> חילוץ “filename.exe” אל תיקיית משנה בשם ./filename/

POWERARC -et filename.exe –> הפעלת דו-שיח בו יכול המשתמש לבחור תיקייה עבור חילוץ

אם הארכיון הוא קובץ ZIP, באפשרותך להמיר אותו לארכיון חילוץ עצמי מסוג ZIP ע”י הרצת הפקודה הבאה:

POWERARC -tosfx “filename.ext”

אם הארכיון הוא קובץ ZIP, באפשרותך לפרוס אותו לשני ארכיונים או יותר הקטנים יותר (כך שיתאימו לתקליטונים נפרדים) ע”י הרצת הפקודה הבאה:

POWERARC -tospan “filename.ext”

צריך אפשרויות נוספות? השתמש ב-PACL!

אם אתה צריך אפשרויות דחיסה נוספות עבור שורת הפקודה, נסה את שורת הפקודה של PACL) PowerArchiver)! הוא כלי שורת הפקודה שלנו המיועד במיוחד לעבודה תחת סביבת PACL .Windows ניתן בחינם למשתמשים רשומים של PowerArchiver. עבור לאתר של PACL בכתובת: http://www.powerarchiver.com/pacl/.

Navigation