Bestanden uit een archief uitpakken

Als u een bestand uit een archief uitpakt, wordt er een ongecomprimeerde copy op een aan te wijzen plaats op de harde schijf gemaakt. Het bestand wordt niet uit het archief verwijderd.

  • Eén of meer bestanden uitpakken: Open het TUTOR1 archief en selecteer één of meer bestanden. Kies „Uitpakken…” in het „Acties” menu. Selecteer de map waarin u de geselecteerde bestanden wilt uitpakken en druk op de „Uitpakken” button.
  • Alle bestanden uitpakken: Als u alle bestanden in het archief wilt uitpakken, druk dan, direct na het openen van het archief, op de knop „Uitpakken” en controleer of de optie „Alle bestanden” geselecteerd is in het venster Uitpakken. Wijs de map aan waarin de bestanden moeten worden uitgepakt en klik op de knop „Uitpakken”.

Video Tutorial

De Adobe Flash Plugin is vereist om de pagina te kunnen weergeven.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lGhFJFS4O9I

Als u de Windows Verkenner opent en naar de desbetreffende map gaat, dan zult u zien dat de geselecteerde bestanden daar zijn uitgepakt. U kunt bestanden ook door middel van Drag & Drop vanuit PowerArchiver naar de Verkenner uitpakken of met behulp van de Verkenner Shell extensies.

Navigatie