Runtime Commandoregel opties

De met PowerArchiver aanagemaakte ZIP en CAB SFX bestanden kunt u via de commandoregel beïnvloeden. Hierdoor kunt u ze gebruiken in batch installaties.

Hier volgt een overzicht van de beschikbare opties:

Commandoregel optie Omschrijving

  • ? Geeft help weer voor de commandoregel opties
  • a De bestanden worden automatisch uitgepakt zonder tussenkomst van de gebruiker.
  • x Commandoregel opdracht niet uitvoeren na het uitpakken
  • s Stille uitvoering. Er is geen interactie met de gebruiker (behalve een eventueel wachtwoord) en bestanden worden zonder meer overschreven.
  • q Bevestigen van overschrijven bestanden
  • o Bestaande bestanden altijd overschrijven
  • n Bestaande bestanden nooit overschrijven
  • d dir Uitpakken in map dir
  • # Geef alle overige commandoregel opties door aan de commandoregel uitvoering na het voltooien van het uitpakken.

Voor de parameters eendeelteken (/) of een minteken (-) plaatsen. Bijvoorbeeld. /a of -a.

Meer informatie

Meer informatie over SFX archieven vindt u in SFX overzicht.

Navigatie