Integrace do prostředí Windows

Funkce PowerArchiveru můžete mít díky těsné integraci programu s Windows 95/98/NT/2000/XP/2003/Vista stále po ruce. Nejrychleji se dají archivy vytvářet a rozbalovat přímo z Průzkumníka Windows.

DŮLEŽITÉ: PowerArchiver standardně zapíná jen některá rozšíření Průzkumníka. Podívejte se do „Nastavení > Konfigurace> Rozšíření Průzkumníka“ a podle potřeby tam zapněte i další.

Rozbalování a zabalování pomocí Průzkumníka Windows:

  • Chcete-li přímo z Průzkumníka rozbalit všechny soubory z vybraného archivu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte „Rozbalit do…“, „Rozbalit do C:\…“, nebo „Rozbalit sem“. Zvolíte-li „Rozbalit do“, zobrazí se dialog, ve kterém budete moci zadat, kam se mají soubory rozbalit.
  • Dalším způsobem, jak rozbalit soubory z archivu, je přetáhnout archiv pravým tlačítkem myši z okna Průzkumníka na libovolnou ikonu adresáře a vybrat z kontextové nabídky „Rozbalit do“. Nezapomeňte, že musíte archiv přetáhnout pravým tlačítkem myši - levým byste jej pouze zkopírovali.
  • Přímo z Průzkumníka můžete přidat soubory nebo celé adresáře do archivu tak, že je označíte, kliknete na ně pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberete „Zkomprimovat do…“ nebo „Zkomprimovat do ZIP“. Soubory do archivu můžete přidat také tak, že je v Průzkumníkovi přetáhnete na ikonu vybraného archivu.
  • Téměř libovolnou funkci PowerArchiveru můžete používat přímo z Průzkumníka Windows: komprimaci, rozbalování (i více archivů najednou), dělení ZIP archivů, konvertování a testování archivů, jejich posílání e-mailem a přes FTP nebo šifrování a dešifrování souborů (.pae). Některé funkce nejsou z Průzkumníka dostupné hned po instalaci PowerArchiveru, aby začínající uživatelé nebyli zmateni přemírou možností. Chcete-li si rozšíření Průzkumníka upravit podle svého, jděte do „Nastavení > Konfigurace> Rozšíření Průzkumníka“ - vřele doporučujeme.

Rozbalování souborů metodou "přetáhni a pusť":

Chcete-li rozbalit obsah archivu, přetáhněte jej pravým tlačítkem myši do vybraného cílového adresáře. Až archiv „pustíte“, objeví se dialogové okno, ve kterém budete moci upřesnit, kam a jak se má rozbalit.

Vytvoření nového, prázdného archivu z Průzkumníka Windows:

Klikněte pravým tlačítkem kdekoli na ploše nebo v libovolném adresáři a z menu „Nový objekt…“ vyberte „Soubor ZIP PowerArchiveru“.

Začlenění PowerArchiveru do nabídky Start:

Zaškrtnete-li v nabídce „Nastavení“ položku „Začlenit PowerArchiver do nabídky Start“, budete moci PowerArchiver spouštět přímo z nabídky Start. Naposledy otevřené archivy můžete znovu snadno otevřít přes položku „Dokumenty“ nabídky „Start“.

Navigation