Raahausikkunan käyttö

Johdanto

Kun raahaat tiedoston pakettiin, esiin aukeaa raahausikkuna. Tiedoston raahaaminen pakettiin on nopea tapa lisätä tiedostoja avattuun pakettiin.

Jos haluat lisätä tiedoston muuhun kuin avoinna olevaan pakettiin, paina joko ”Uusi…” tai ”Avaa…”, niin tavallinen Uusi- tai Avaa-ikkuna tulee esiin.

Raahausikkunan avulla voit helpommin lisätä avoinna olevaan pakettiin tiedostoja.

Tarkemmat tiedot

Tässä on tarkka lista mahdollisista valinnoista:

 • Toiminto
  • ”Lisää” - lisää pakettiin kaikki määritetyt tiedostot.
  • ”Päivitä” - sama kuin Virkistä, mutta tässä lisätään myös kaikki määritetyt tiedostot, joita ei ole vielä paketissa.
  • ”Virkistä” - päivittää jo paketissa olevat tiedostot, joilla on sama nimi kuin lisättävillä paketeilla.
  • ”Siirrä” - sama kuin Lisää, mutta tässä tiedostot poistetaan levyltä sen jälkeen kun ne on lisätty pakettiin.
 • ”Tiivistys” - Määrittää pakkaustavan. Suurin pakkausteho on yleensä luettelon ylimpänä ja siitä on tuloksena valitun muodon paras pakkaus (mutta hitain).

Luettelon alimpana on yleensä ”talletusmuoto”, joka ei pakkaa tiedostoja, mutta on nopeampi. Tätä tarvitaan vain silloin, kun sinun pitää lisätä pakettiin tiedostoja, jotka on jo pakattu.

* Asetukset
   * "Tallenna koko polku" - PowerArchiver tallettaa jokaiseen tiedostoon täyden hakemistotiedon. Jos ei valittuna, tallennetaan suhteellinen polku.
   * Esimerkiksi: jos olet valinnut paketille hakemistoksi "C:\temp\levy\", PowerArchiver tallentaa poluksi "temp\levy\" 
   * "Myös järjestelmä- ja piilotiedostot" - lisää myös järjestelmä- ja piilotiedostoiksi merkityt tiedostot. 
   * "Kirjoita suoraan ZIP:iksi" - tällä voit lisätä tiedostot pakettiin suoraan ilman väliaikaiskansiota. Tämä toiminto on hyödyllinen silloin, kun käsittelet suuria paketteja. 
   * "Käytä optimoitua pakkausta" - Optimoi 7-Zip-pakkaamisen niin, että ohjelma valitsee itse, millä pakkaustavalla saavutetaan nopein ja tehokkain pakkaus (valinta näkyy vain, jos 7-Zip on käytössä). 
   * "Käytä Deflate64-pakkausta" - käyttää kehittyneempää Deflate64-pakkausalgoritmia, jota voi käyttää vain PkZip 4.5 -muodolle. Tällaisia paketteja voi lukea vain ohjelmalla, joka tukee PkZip 4.5 -standardia. 
   * "Luo kiinteä paketti" - Tällä toiminnolla luodaan kiinteä 7-Zip-paketti. Kiinteässä paketissa kaikkia tiedostoja käsitellään kuin yhtenä isona tiedostona, mikä auttaa pakkaamaan paremmin. Kuitenkaan kiinteitä paketteja ei voi muuttaa tai päivittää. CAB-muoto on oletuksena kiinteä, kun taas 7-Zipissä voi valita sen päälle tai pois.
 • Profiilit
  • ”Profiili:” - voit valita käytettävän pakkausprofiilin. Jos et ole asettanut mitään profiilia ”Säädöt > Pakkausprofiilit”, käytetään oletusprofiilia. Lue lisätietoa pakkausprofiileista.
 • Monelle levylle jako -toiminnolla voit tehdä moniosaisia paketteja (vain ZIP-paketit).

Osien koon säätämiseen on seuraavat valinnat:

 • ”Automaattinen” - pyytää toista levykettä, kun levy, jolle teet ZIP-tiedostoa on täynnä.
 • ”Mukautettu” - kun tämä on valittuna, voit valita osille halutun koon; koko syötetään kilotavuina (Kt). Syötä arvo ”Osan suurin koko” -kenttään.
 • ”Ei jakoa” - PowerArchiver ei yritä luoda moniosaista pakettia.
 • ”Osan suurin koko” - tällä voit asettaa jaetun paketin osien koon (Vain Mukautetun ollessa valittuna).

Tapa

 • ”PkZip 4.5” - tekee PkZip 4.5 -yhtensopivia paketteja, voidaan lukea kaikkien suosituimpien pakkausohjelmien uusimmilla versioilla. nimeämistapa: testi.zip.zip, testi.zip.z01, testi.zip.z02 jne.
 • ”PkZip/PA 7.0” - tekee paketteja, jotka ovat yhteensopivia PkZipin ja PowerArchiver 7.xx:n kanssa. nimeämistapa: testi.zip, testi.z01, testi.z02 jne.
 • ”Yhteensopiva ohjelman vanhempiin versioihin” - luo paketteja, jotka ovat yhteensopivia PowerArchiver 6.xx:n ja sitä vanhempien kanssa. Viimeinen tiedosto pitää avata, jotta PA tunnistaa paketin olevan jaettu. Tätä muotoa kannattaa käyttää vain silloin, kun sinun täytyy lähettää tiedostoja henkiöille, joilla on PowerArchiver 6.xx tai vanhempi. nimeämistapa: testi001.zip, testi002.zip jne.

Alusta kohdelevy

 • ”Nopea” - poistaa kaikki tiedostot siirrettävältä (levyke, cd-rw) kohdeasemalta.
 • ”Täysi” - alustaa halutun kohdeaseman.
 • Kryptaus - toimii Zip-, 7zip-, ja BH-paketeilla.

ZIP-tyypin asetukset

 • ”Pois päältä” - ei kryptaa ZIP-pakettia.
 • ”PK 2.04g” - luo normaalin ZIP-paketin, jossa on heikko salaus mutta luettavissa kaikilla ZIP-ohjelmilla.
 • ”128-bittinen PK AES” - luo 128-bittisesti PK AES -kryptatun ZIP-paketin, jota voi lukea uusilla ZIP-ohjelmilla (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx jne).
 • ”192-bittinen PK AES” - luo 192-bittisesti PK AES -kryptatun ZIP-paketin, jota voi lukea uusilla ZIP-ohjelmilla (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx jne).
 • ”256-bittinen PK AES” - luo 128-bittisesti PK AES -kryptatun ZIP-paketin, jota voi lukea uusilla ZIP-ohjelmilla (PowerArchiver 9.xx, PkZip 8.xx, WinZip 9.xx jne).

7-Zip-tyypin asetukset

 • ”Pois päältä” - poistaa salauksen paketista.
 • ”256-bittinen AES” - luo 7zip-paketin ja salaa sen 256-bittisellä AES-salauksella.

Huomaa: PK 2.04g -salattuja tiedostoja voi lukea kaikilla zip-ohjelmilla, mutta se on todella heikko helposti murrettavissa oleva salaustapa. Käytä PAE- tai ZIP AES -kryptausta, jos haluat kunnon tietoturvaa. Emme suosittele käyttämään zip- ja pae-salausta samanaikaisesti. Lue lisätietoa kryptauksesta.

 • ”Lisää jonoon” - lisää toiminnon PowerArchiver-jonoon. PowerArcher-käynnistin pitää olla käynnissä, jos halutaan käyttää jonotoimintoja. Jos käynnistin ei ole päällä, PA näyttää varoituksen ja antaa mahdollisuuden käynnistää sen.
Navigation