Pokročilé nastavení cesty rozbalení

Úvod

U samorozbalovacích ZIP a CAB archivů vytvořených v PowerArchiveru lze předdefinovat, do jakého adresáře se mají soubory z nich implicitně rozbalovat (čili zadat „Výchozí adresář Rozbalit do“). Tato funkce se vám bude hodit v případě, že samorozbalovací archiv použijete k šíření/instalaci vlastního softwaru.

Implicitní adresář pro rozbalování se zadává do políčka „Výchozí adresář Rozbalit do“ v dialogovém okně příkazu „Vytvořit SFX“ nebo v „SFX průvodci“.

Možnosti cesty rozbalení

Proměnná - Popis - Typická nebo ukázková hodnota

 • %temp% - Dočasný adresář uživatele - C:\WINDOWS\TEMP
 • %temp-unique% - Unikátní dočasný adresář - C:\WINDOWS\TEMP\~SFX345A
 • %win% - Adresář Windows - C:\WINDOWS
 • %winsys% - Systémový adresář Windows - C:\WINDOWS\SYSTEM
 • %PROG% - Adresář Program Files - C:\Program Files
 • %DOCS% - Adresář s dokumenty uživatele - C:\My Documents
 • %DESKTOP% - Adresář Plocha - C:\Windows\Desktop
 • %FONTS% - Adresář písem Windows - C:\Windows\Fonts

Můžete použít i hodnoty z registrů Windows. U nich budete muset při vytváření podadresářů použít svislou čáru ( | ).

Příklady

 • Výchozí adresář Rozbalit do: %prog%\PowerArchiver\Skins
 • Typická výsledná hodnota: C:\Program Files\PowerArchiver\Skins
 • Výchozí adresář Rozbalit do: %temp%\~test
 • Typická výsledná hodnota: C:\Windows\Temp\~test
 • Výchozí adresář Rozbalit do: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir|MySoftware
 • Typická výsledná hodnota: C:\Program Files\Common Files\MySoftware

Důležité informace o použití příkazu „spustit příkazovou řádku po rozbalení“

V případě, že v samorozbalovacím archivu zadáte implicitní adresář pro rozbalování a zároveň použijete funkci „spustit příkazovou řádku po rozbalení“, budete asi potřebovat speciální parametr “{p}“ - tím totiž samorozbalovacímu archivu sdělíte, kde má z příkazové řádky spouštěný příkaz hledat právě rozbalené soubory.

Příklad

 • Výchozí soubor Rozbalit do: %temp-unique%
 • Spustit příkazovou řádku: {p}\setup.exe
 • Vysvětlení: spustí setup.exe rozbalený do unikátního dočasného adresáře.

Další informace

Další informace o samorozbalovacích archivech najdete v kapitole Popis PowerArchiver Self-Extractoru.


Navigation