Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

nl:help:main:configuration:configuration_dialog_box [2016/04/19 07:06] (huidige)
Regel 1: Regel 1:
 +====== Configuratievenster   ======
 + 
  
 +
 +Kies "Configuratie..." in het menu "Opties" om het configuratievenster te openen. Hier kunt u vrijwel alle opties van PowerArchiver instellen. klik op een willekeurige tabtitel om meer informatie over dit onderdeel te verkrijgen.
 +
 +===== Weergave Tab: =====
 +
 +
 +  * Weergave knoppenbalk - Weergeven/Verbergen knoppenbalk 
 +  * Weergave statusbalk - Weergeven/verbergen statusbalk 
 +  * Weergave archiefmappenbalk - Boomweergave van mappen in archief (alleen beschikbaar als de Verkenner stijl gebruikt wordt) 
 +  * Volledige regel selectie - Als ingeschakeld, kunt u op een willekeurige plek in de regel klikken om het item te selecteren 
 +  * Grid - Geef gridlijnen weer om de rijen en kolommen in het hoofdvenster van PowerArchiver te scheiden 
 +  * Als webpagina (enkele klik) - Maakt het mogelijk bestanden in een archief met een enkele klik te openen. (anders is een dubbel-klik noodzakelijk) 
 +  * Klassieke stijl / Verkenner stijl - Als u kiest voor klassieke stijl worden alle bestanden in het archief in één lijst weergegeven. Kiest u voor Verkenner stijl dan kunt u door het archief bladeren als in de Verkenner. Alle mappen zijn gewoon zichtbaar. 
 +  * Geef snelkoppelingen weer - Weergeven/verbergen van het Windows mappen paneel aan de linkerkant (Recente documenten, Bureaublad, Mijn documenten, etc.) in diverse PowerArchiver vensters. 
 +  * Instellen bestandslijstlettertype - Hier stelt u het lettertype in dat gebruikt wordt bij het weergeven van de archiefinhoud in PowerArchiver. 
 +  * Bladerweergave - Kies hoe u de bestandslijst wilt weer laten geven. (Grote iconen/ kleine iconen / Lijst / Details). 
 +  * Kolommen - Kruis aan welke kolommen er getoond moeten worden in de bestandslijst. 
 +
 + 
 +
 +===== Knoppenbalk Tab: =====
 +
 +
 +  * Knoptekst - Als dit vak aangekruist is, worden de titels onder de knoppen van de balk weergegeven. 
 +  * Aanwijzing - Als dit vak aangekruist is, wordt er een aanwijzing getoond als u de muiscursor boven de knop plaatst. 
 +  * Knoppenbalk uitlijning - Geef aan waar u de knoppenbalk wilt hebben 
 +  * Knoppenbalk skin... - Hier kunt u andere afbeeldingen voor de knoppen kiezen. U kunt extra skins downloaden van http://www.powerarchiver.com/skins 
 +  * Interface skin... - Hier kunt u een ander uiterlijk kiezen voor het PowerArchiver venster. 
 +  * Selecteer knoppen... - Hier kunt u aangeven welke knoppen u in de knoppenbalk wilt zien. 
 +
 + 
 +
 +===== Mappen Tab: =====
 +
 +
 +  * Tijdelijke locatie - Geef aan welke map gebruikt moet worden voor tijdelijke bestanden 
 +  * Standaard Check Uit locatie - Geef aan welke map als basis dient bij Check Uit bewerkingen. (voor een bestand TEST.ZIP betekent dit dat er in deze map een een submap TEST zal worden aangemaakt) 
 +  * Opstart location - De default map bij het openen van een archief 
 +  * Standaard toevoegen locatie - De default map bij het selecteren van bestanden om aan een archief toe te voegen. 
 +  * Standaard uitpak locatie - Als u "uitpakken in ./archief" selecteert en de archiefnaam is "C:\TEST.ZIP" dan zal de voorgestelde uitpaklocatie "C:\TEST" zijn. Selecteert u "uitpakken in huidige map" dan zal dit de huidige map zijn, bijvoorbeld: het archief is C:\WINDOWS\TEST.ZIP, de map zal dan C:\WINDOWS zijn. Anders zal de voorgestelde map de map zijn die het laatst gebruikt is bij het uitpakken. 
 +
 + 
 +
 +===== Programma locaties Tab: =====
 +
 +
 +  * Viewer - Selecteer de default viewer 
 +  * Optionele virus scanner - Als u gebruik wenst te maken van de "Virus Scan..." optie, dient u hier het volledige pad naar uw virusscanner op te geven, eventueel met de benodigde parameters. Als u de parameters niet opgeeft zal PowerArchiver proberen de juiste parameters mee te geven. PowerArchiver kent parameters voor verschillende bekede Anti-Virus applicaties 
 +
 + 
 +
 +===== Shell extensies Tab: =====
 +
 +
 +  * Gebruik Verkenner shell extensies - In/uitschakelen van de contextgevoelige menu's (Uitpakken in, Comprimeren naar, etc.). 
 +  * Comprimeren naar ZIP... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar ZIP + Opties" en "Comprimeren naar ...ZIP". 
 +  * Comprimeren naar 7-zip... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar 7-zip + Opties" en "Comprimeren naar ...7-zip". 
 +  * Comprimeren naar LHA... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar LHA + opties" en "Comprimeren naar ...LHA". 
 +  * Comprimeren naar CAB... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar CAB + opties" en "Comprimeren naar ...CAB". 
 +  * Comprimeren naar TAR... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar TAR + opties" en "Comprimeren naar ...TAR". 
 +  * Comprimeren naar BH... - In/uitschakelen van de menu opties: "Comprimeren naar BH + opties" en "Comprimeren naar ...BH". 
 +  * Comprimeren & E-mailen... - In/uitschakelen menu opties: "Comprimeren & E-mailen". 
 +  * Comprimeren & FTP... - In/uitschakelen menu opties: "Comprimeren & FTP". 
 +  * Splits ZIP Archief - Maakt het mogelijk een ZIP archief vanuit de Verkenner over meerdere schijven te verdelen. 
 +  * Archief uitpakken in... - Maakt het mogelijk aan te geven in welke map het archief moet worden uitgepakt.  
 +  * Hier uitpakken - Maakt het mogelijk een archief in de huidige map uit te pakken. 
 +  * Archief in submap uitpakken... - Maakt het mogelijk een archief uit te pakken naar een submap met de naam van het archief. 
 +  * Uitpakken in bestandsnaam - Hiermee kunt u meerdere bestanden uitpakken naar mappen met de naam van het bestand. 
 +  * Maak SFX... - Weergeven/verbergen menu optie: "Maak SFX ZIP bestand aan". 
 +  * Test - Weergeven/verbergen optie voor het testen van bestanden. 
 +  * Comprimeren naar... (voor archieven) - Weergeven/verbergen opties als er meerdere archieven zijn geslecteerd. 
 +  * E-mailen... - Weergeven/verbergen menu optie: "E-mailen..." 
 +  * FTP... - Weergeven/verbergen optie: "FTP..." 
 +  * Hier ontsleutelen - Optie Hier ontsleutelen weergeven als een .pae bestand is geselecteerd 
 +  * Ontsleutelen in submap - Maakt het mogelijk een versleuteld bestand te ontsleutelen naar een map met de naam van het versleutelde bestand. 
 +  * Ontsleutelen naar ... - Maakt het mogelijk een doelmap op te geven bij het ontsleutelen van een bestand. 
 +  * Versleutel... - Weergeven/verbergen menu optie: "Versleutel". 
 +  * Comprimeer & versleutel - Weergeven/verbergen menu optie: "Comprimeer & versleutel". 
 +  * Converteer... - Weergeven/verbergen optie Converteren (archieven omzetten naar een ander formaat). 
 +  * Afbeelding bij menu opties - Weergeven/verbergen van een klein PowerArchiver icoon rechts van de PowerArchiver Shell menu opties. 
 +  * Controleer op SFX ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, en RAR bestanden - Controle of EXE bestand een ZIP, ARJ, ACE, BH, LHA, of een RAR SFX archief is in- of uitschakelen. 
 +  * Gebruik geen map in menu - Als ingeschakeld worden alle PowerArchiver context menu opties direct in het shell menu weergegeven. Als niet ingeschakeld, dan staan deze opties in de map PowerArchiver in het shell menu 
 +  * Geef "Comprimeren naar ??? + Opties" weer - Schakelt de  + Opties menu opties in. 
 +  * Open map na uitpakken - Automatisch de doelmap openen na het uitpakken van het archief. 
 +
 + 
 +
 +===== Diversen Tab: =====
 +
 +
 +=== Algemeen   ===
 + 
 +  * Geef toevoegen weer bij nieuw archief... - De Toevoegen dialoog wordt automatisch getoond bij het aanmaken van een nieuw leeg archief. 
 +  * Gebruik geavanceerd venster bij Toevoegen - Het dialoogvenster Toevoegen krijgt hierdoor meer opties. Voor de gevorderde gebruiker. 
 +  * Alleen kleine letters gebruiken - De inhoud van een archief toont alle bestandsnamen in uitsluitend kleine letters. 
 +  * Geef "Op&en archief" bij opstarten weer - laat bij het starten van PowerArchiver automatisch het dialoogvenster Openen zien. 
 +  * Vraag als Weergeven knop wordt ingedrukt - De Weergave dialoog wordt getoond zodat u kunt kiezen met welk programma u het bestand wilt bekijken. 
 +  * Gebruik SFX Maker indien geinstalleerd - Als het programma SFX Maker is geïnstalleerd dan zal PowerArchiver hiervan automatisch gebruik maken bij het aanmaken van SFX bestanden. 
 +  * Hergebruik PowerArchiver vensters - PowerArchiver kan slechts een keer gestart worden. Heeft u al een bestand geopend in PowerArchiver, dan zal een ander archief dat u via de Verkenner opent in het huidige venster geladen worden nadat het hierin geopende archief is gesloten. Dit zal de snelheid van PowerArchiver aanzienlijk verhogen. 
 +  * Gebruik normaal relatief pad - Bij het gebruik van een releatief pad zal PowerArchiver normaliter bij het selecteren van een map alle onderliggende bestanden selecteren, niet de map zelf. Selecteert u deze optie dan zal ook de map worden gearchiveerd. 
 +=== Snelheid ===
 +   
 +  * Nooit de prullenbak gebruiken - Schakelt het gebruik van de prullenbak volledig uit (niet aanbevolen). 
 +  * Gebruik huidige map als temp - PowerArchiver zal de huidige map gebruiken voor de opslag van tijdelijke bestanden. 
 +  * Controleer op SFX CAB bestanden - inschakelen controle of een EXE bestand een SFX CAB bestand is. 
 +  * Originele sortering bij opstarten - Maakt het opstarten sneller omdat PowerArchiver de originele volgorde van de bestanden toont, zonder extra sorteerslag. 
 +=== Slim afhandelen   ===
 + 
 +  * Open automatisch het volgende multi-volume - Als u met een multi-volume archief werkt en alle bestanden (TEST.RAR, TEST.R00, ...) staan in dezelfde map, zal PowerArchiver niet om een bevestiging vragen maar direct verder gaan met het volgende volume. 
 +  * Geef "Automatische installatie" venster weer - Als het archief een INSTALL.EXE of SETUP.EXE in de basismap bevat, zal PowerArchiver vragen of u wilt installeren of het archief wilt uitpakken.  
 +  * Versleutelde archieven transparant afhandelen - Archieven binnen een versleuteld bestand worden automatisch geopend. 
 +  * Open TAR archieven transparant - Een TAR archief binnen een tar.gz of tar.bz2 bestand wordt automatisch geopend. 
 +  * Vragen om opslaan tijd. internet bestanden - Er wordt gevraagd of een tijdelijke internet archief moet worden opgeslagen. (Als het bestand geopend is met - Internet Explorer, Outlook Express, etc). 
 +  * Vragen om bijwerken als bestand is gewijzigd - maakt het mogelijk gewijzigde bestanden in een archief op te slaan. 
 +  * Dock ZIP commentaar automatisch - Als u deze optie aanvinkt, zal PowerArchiver een eventueel commentaar altijf tonen bij het openen van een bestand. Het venster wordt vastgezet (gedockt) onder in het 
 +=== Taalproblemen oplossen   ===
 + 
 +  * Gebruik OEM conversie voor bestandsnamen - Kan problemen oplossen als u met een niet-engels alfabet werkt (Vink dit aan als u problemen ondervind). 
 +
 + 
 +
 +=== Bestandsformaten tab: ===
 +
 +
 +  * Geef Verbinden venster weer als archieven niet verbonden zijn met - PowerArchiver Als archieven niet zijn verbonden met PowerArchiver, dan zal PowerArchiver u vragen dit alsnog te doen. 
 +  * Verbind PowerArchiver met... - Selecteer de formaten die u met PowerArchiver wenst te verbinden. 
 +  * Verbind nu - Alle geselecteerde archiefformaten worden direct met PowerArchiver verbonden. 
 +
 + 
 +
 +=== Auto Update Tab: ===
 +
 +
 +  * Controleer op updates... - Controleert, met de opgegeven frequentie, of er updates voor PowerArchiver beschikbaar zijn. 
 +  * Controleer op... - Controleer of er nieuwe releases zijn van PowerArchiver. U kunt er ook voor kiezen tevens naar beta versies te zoeken. 
 +  * Proxy Informatie - Voer de proxy gegevens in als u gebruik maakt van een proxyserver. 
 +
 + 
 +
 +=== Wachtwoord Manager Tab: ===
 +
 +
 +  * Gebruik de PowerArchiver - Wachtwoord Manager Schakelt het gebruik van de PowerArchiver Wachtwoord Manager in of uit. 
 +  * Sla wachtwoorden op voor - PowerArchiver versleutelde bestanden (*.PAE) De Wachtwoord Manager zal ook de wachtwoorden voor de PAE versleutelde bestanden opslaan. 
 +  * Opgeslagen wachtwoorden - Lijst van bestanden waarvan PowerArchiver het wachtwoord heeft opgeslagen. 
 +  * Niet opgeslagen wachtwoorden - Lijst van bestanden waarvan u heeft aangegeven de wachtwoorden niet te willen opslaan.  
 +
 + 
 +
 +=== FTP Profielen Tab: ===
 +
 +
 +  * Nieuw Profiel... - Opent de FTP profielen Manager, zodat u een nieuw profiel kunt aanmaken.. 
 +  * Bewerken profiel... - Opent de FTP profielen Manager met het geselecteerde profiel, zodat u dit kunt aanpassen.. 
 +  * Verwijderen profiel... - Verwijder het geselecteerde profiel 
 +
 + 
 +
 +=== Comprimeer & Versleutel Tab: ===
 +
 +
 +  * Compressieformaat - Selecteer het compressieformaat dat u standaard wenst te gebruiken. 
 +  * Versleutelmethode - Selecteer de versleutelmethode die u standaard wenst te gebruiken . 
 +
 + 
 +
 +=== Compressie profielen Tab ===
 +
 +
 +  * Maak nieuw... - Maak een nieuw compressieprofiel aan. 
 +  * Hernoem... - Hernoemen van het geselecteerde profiel. 
 +  * Verwijderen... - Verwijder het geselecteerde profiel. 
 +  * Naam - Voer de naam van het compressieprofiel in. 
 +  * Compressieformaat - Selecteer het compressieformaat voor het geslecteerde profiel. Klik hier voor meer informatie over profielen.(wordt alleen weergegeven als er een profiel geselecteerd is of wordt aangemaakt ) 
Navigatie