Razlike

Slijede sve razlike između odabrane i trenutne verzije dokumenta

Poveznica na ovaj prikaz usporedbe

hr:help:details:windows_associations [2016/04/19 07:06] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +====== Windows asocijacije ======
 +
 +
 +Microsoft je definirao riječ "asociraj" na sljedeći način:
 +
 +Da identificira ekstenziju datoteke kao pripadnost određenoj aplikaciji, tako da kada otvorite bilo koju datoteku sa ekstenzijom, otvori se i točno odgovarajuća aplikacija.
 +
 +Na primjer, Windows zadano asocira .WRI datoteke s WordPadom, i .TXT datoteke s Notepadom. Većina Windows aplikacijskih instalacijskih procedura kreira asocijacije. Microsoft Word kreira asocijacije s .DOC datotekama, dok PowerArchiver kreira asocijacije za datoteke s ekstenzijom .ZIP (i drugim arhivskim formatima koje PowerArchiver podržava).
 +
 +PowerArchiver, My Computer, i Windows Explorer koriste asocijacije na isti način. Pri dvostrukom kliku na datoteku s asocijacijom, pokreće se aplikacija asocirana s ovom datotekom, i aplikacija automatski otvara datoteku.
 +
 +PowerArchiver koristi asocijacije kada dva puta kliknete na ime datoteke prikazano u glavnom prozoru  PowerArchivera i kada koristite značajku Instalacija. PowerArchiverova usluga Instaliraj uspostavlja asocijacije kada nadogradite Instalacijsku programsku grupu iz dva razloga: za prikaz točnih ikona za svaku datoteku, i kao osiguranje za pokretanje odgovarajuće aplikacije pri dvostrukom kliku na ikonu.
 +
 +Možete pogledati, dodati, i ukloniti asocijacije koristeći karticu "File Types" u dijaloškom okviru "Options" u My Computer ili Windows Exploreru. Odaberite "Options" iz izbornika "View" ili "Folder Options" iz izbornika "Tools" (ovisno o vašoj verziji Windowsa), zatim kliknite na karticu "File Types".
 +
 +
  
Navigation