Gebruik van de PowerArchiver Check Uit functie

Introductie

De Check Uit functie is een hulpmiddel waarmee u op eenvoudige wijze bestanden uit een archief kunt uitvoeren of de bestanden als programmagroep aan het startmenu kunt toevoegen.

Check Uit pakt alle bestanden uit naar een door u opgegeven map en maakt een programmagroep aan in het startmenu waarin al deze bestanden zijn opgenomen. Daarna wordt de map met WIndows Verkenner geopend. Op de achtergrond wordt gelijktijdig een dialoogvenster gestart, dat vraagt of u de zojuist aangemaakte bestanden weer wilt verwijderen. Dit is erg handig voor programma's zonder installatieroutine, maar ook als u snel even wat zaken wilt uitproberen.

Gebruik

Open het archief en klik op de knop „Check Uit” in de knoppenbalk. U kunt ook „Check Uit…” kiezen in het menu „Acties”. (De sneltoetscombinatie voor deze functie is „SHIFT+C”).

Opties

Het Check Uit dialoogvenster verschijnt met de volgende opties:

  • „Map” - Kies een doelmap. U kunt deze handmatig opgeven of kiezen uit de mappenlijst. Dit is de plek waar de bestanden zullen worden uitgepakt
  • Check uit opties:
    • „Groepsnaam” - Voer hier de naam in voor de aan te maken programmagroep (in het startmenu)
    • „Maximum iconen” - Het maximale aantal iconen dat aangemaakt wordt binnen de programmagroep
    • „Alleen iconen aanmaken voor programma's en documenten” - Als dit vak is aangekruist worden er alleen iconen voor programma's en documenten aangemaakt en niet voor overige bestanden.
    • „Open de map na het uitchecken” - Opent de map met uitgepakte bestanden in de Windows Verkenner.

Klik nu op „OK”.

Navigatie