ZIP Commentaar

Introductie

In PowerArchiver kunt u commentaar bij ZIP bestanden bekijken, aanmaken en bewerken. Kies de optie „Commentaar…” in het „Acties” menu om het Commentaar dialoogvenster te openen (alleen bij ZIP archieven).

Een commentaar is een optionele tekst die in een ZIP bestand wordt bijgesloten. De tekst kan in het Commentaar dialoogvenster bekeken, aangemaakt, bewerkt of verwijderd worden. Voer de gewenste tekst in, plak vanaf het klembord of importeer de inhoud van een bestand.

Opties

  • „Sluiten” - sluit het dialoogvenster en sla de wijzigingen op.
  • „Opschonen” - verwijderd het commentaar.
  • „Bestand” - importeer tekst vanuit een bestand
  • „Font” - u kunt een ander weergavefont kiezen. Dit font wordt alleen gebruikt in PowerArchiver en niet in het archief opgenomen.
  • „Weergeven commentaar bij openen” - Geeft automatisch het commentaar weer als een ZIP archief met commentaar wordt geopend.

U kunt ook de optie „Automatisch dock ZIP commentaar” in „Opties> Configuratie> Diversen” activeren, het commentaar zal dan in een gedockt venster aan de onderzijde van PowerArchiver weergegeven worden.

Navigatie