Gebruik van de PowerArchiver SFX Wizard

Introductie

PowerArchiver heeft een wizard die u helpt bij het maken van een SFX bestand.

Om de wizard te starten, kiest u „Extra> SFX Wizard ”.

Stap 1. Een SFX bestand maken

Vul het veld „Voer SFX bestandsnaam en doel in” in. Klik op de bladerknop, selecteer een doelmap en geef een bestandsnaam op voor het SFX archief. Dit moet een niet bestaande naam zijn.

Stap 2. Selecteer de bestanden en/of mappen om toe te voegen

Kies nu de bestanden die u toe wilt voegen aan uw zelf-uitpakkend bestand:

 • „Bestandslijst” - met de knoppen „Bestand” en „Map” kunt u bestanden en mappen toevoegen. Geselecteerde items worden getoond in de bestandslijst. U kunt reeds geselecteerde bestanden verwijderen door ze te selecteren in de bestandslijst en te klikken op „Verwijderen.
 • „Submappen meenemen” - als deze optie niet is aangevinkt, worden de onderliggende mappen van een geselecteerde map niet opgenomen in het SFX bestand.

Klik op „Volgende” om door te gaan.

Stap 3. Configureer Compressie Opties

Het volgende scherm verschijnt, waarin u de compressie opties kunt meegeven.

Indien gewenst kunt u direct doorgaan door op de knop „Volgende” te klikken. Geen van de opties is namelijk verplicht.

 • „Compressieformaat” - Kies hier ZIP,CAB of 7-ZIP compressie. ZIP is sneller en 7-ZIP biedt de beste compressie. Als de grootte van het bestand belangrijk is, kies dan 7-Zip voor bestanden groter dan 1 MB en CAB SFX voor kleiener bestanden.
 • „Compressie” - u kunt hier de mate van compressie kiezen. Wij bevelen hier Maximum aan, zodat u een zo klein mogelijk SFX bestand krijgt.
 • „Beveilig met wachtwoord” - Beveilig het SFX archief met een wachtwoord (alleen beschikbaar bij ZIP archieven).
 • Als u een wachtwoord gebruikt, zorg er dan voor dit niet kwijt te raken. Het SFX archief is anders niet meer te openen.
 • „Sla relatieve padinformatie op” - slaat het relatieve pad in plaats van het volledige pad op in het archief.
 • „Neem systeem- en verborgen bestanden mee” - neemt ook systeem- en verborgen bestanden mee in het archief. Ze meoten dan wel geselecteerd zijn in het eerste scherm.
 • „Vragen om uitvoeren en testen aangemaakt SFX bestand” - Vraagt de gebruiker na het aanmaken of hij het SFX bestand wil testen.

Klik op „Volgende” om verder te gaan.

Stap 4. SFX Opties

Meer informatie over de SFX Wizard opties:

Opmerking: Klik op „Volgende” als u de opties wilt overslaan.

 • „Default „Uitpakken in” map” - Dit is de standaardmap waarin de bestanden door het zelf-uitpakkend archief zullen worden uitgepakt. Als u „Gebruik TEMP map” aangeeft, zullen de bestanden in de ingestelde Windows temporary map worden geplaatst. Klik hier voor meer informatie over het Uitpakken in pad.
 • „Bestandconflict” - Geef aan of u bestaande bestanden wilt overschrijven en hoe u daarmee wenst om te gaan.
 • „Titel” - De titlel van het venster dat getoond wordt als het zelf-uitpakkend bestand gestart wordt.
 • „Voer commandoregel uit na het uitpakken” - Geef de bestandsnaam op van het programma dat moet worden uitgevoerd na het uitpakken (bijvoorbeeld: SETUP.EXE). Als het programma parameters nodig heeft (bijvoorbeeld: SETUP.EXE /net), dan dient u een pipe teken gebruiken na de programmanaam (SETUP.EXE|/net). Als er meer dan één parameter nodigf is, hoeft u het pipeteken niet te herhalen (bijvoorbeeld: SETUP.EXE|/net /test). Opmerking: Deze optie is bedoeld voor gevorderde gebruikers. U hoeft deze optie niet te gebruiken om een goed werkend SFX bestand aan te maken.
 • „Laat bericht zien na uitpakken” - Na het uitpakken krijgt de gebruiker een bericht dat alle bestanden met succes zijn uitgepakt.
 • „Verberg overschrijf opties” - Verberg de mogelijkheid de instelling voor het overschrijven van bestanden aan te passen.
 • „Verberg bestandslijst” - verberg de bestandenlijst in het SFX bestand, zodat de gebruiker niet ziet welke bestanden er zullen worden uitgepakt.
 • „Geen vraag voor het uitpakken” - Door middel van deze optie kunt u een SFX bestand maken dat geen enkele interactie met de gebruiker heeft. Waarschuwing: De gebruiker krijgt ook geen bericht dat het uitpakken voltooid is. Gebruik deze functie alleen bij gevorderde gebruikers.
 • „Verwijder na uitvoeren commandoregel” - de uitgepakte bestanden worden weer verwijderd nadat de commandoregel is uitgevoerd. Deze optie is alleen mogelijk als de optie „Voer commandoregel uit na het uitpakken” aan staat.

Klik op „Volgende” om verder te gaan t nu een overzicht van uw instellingen. Klik op „Maak SFX” om het SFX bestand aan te maken.

Meer informatie

Lees meer op de pagina SFX overzicht.

Opmerking: Test uw SFX bestanden altijd voor u ze verspreid. PowerArchiver zal hierom vragen als het aanmaken voltooid is

Navigatie