Een archief testen

U kunt met PowerArchiver archieven testen op verschillende wijzen.

Vanuit het hoofdscherm:

  • Kies „Test…” in het „Acties” menu om de integriteit van het geopende archief te testen. Er verschijnt een dialoogvenster met de testresultaten.

Via de Verkenner shell extensies:

  • U kunt de optie „Test” in de Verkenner shell extensies activeren in „Opties > Configuratie > Verkenner Shell Extensies”. Nu kunt u met een klik van uw rechter muisknop deze optie benaderen en één of meerdere archieven laten testen door te kiezen voor de optie „Test” in het contextmenu.
Navigatie