Použití funkce Prozkoušet

Úvod

Funkce PowerArchiveru Prozkoušet umožňuje jednoduše spouštět soubory v archivu nebo je rozbalovat a přidávat do nabídky „Programy“ v systémovém menu Start.

Funkce Prozkoušet v podstatě rozbalí všechny soubory z archivu do vámi určeného adresáře, vytvoří programovou skupinu pro soubory v menu Start a otevře okno Průzkumníka se soubory. Současně se v pozadí aktivuje dialogové okno, které se vás ptá zda chcete smazat prozkoušené soubory. Je to velmi užitečné pro ukládání aplikací, které nemají instalátor.

Použití funkce Prozkoušet:

Nejprve musíte otevřít archiv, který chcete Prozkoušet. Až je archiv otevřen, klikněte na „Prozkoušet“ v panelu nástrojů nebo vyberte „Prozkoušet…“ z menu „Akce“ (platí jen pro tradiční/klasické uživatelské rozhraní).

Volby:

Dialogové okno Prozkoušet obsahuje tyto volby:

  • „Adresář“ - cílový adresář můžete vybrat ručně zadáním do políčka Adresář nebo výběrem ze seznamu. Toto je umístění, kam se soubory rozbalí.
  • Volby funkce Prozkoušet:
    • „Název skupiny“ - sem můžete zadat název programové skupiny v menu Start, která se má založit.
    • „Maximum ikon“ - maximální počet ikon, které budou vytvořeny v programové skupině
    • „Vytvořit ikony jen pro programy a dokumenty“ - zaškrtnutím zajistíte vytvoření ikon v programové skupině jen u dokumentů a programů. Standardně je zaškrtnuto.
    • „Po ověření otevřít adresář s programem“ - otevře adresář, který jste použili k prozkoušení v Průzkumníkovi Windows.

Až dokončíte výběr voleb, pokračujte kliknutím na „OK“.

Navigation