Použití FTP profilů v PowerArchiveru

Úvod

PowerArchiver má zabudovanou funkci přenosu souborů (FTP). Většinou se používá v zálohovacích (.pbs) skriptech, ale můžete ji použít také k nahrání jakéhokoli otevřeného archivu na FTP server kliknutím na tlačítko „FTP“ na kartě „Základní > Soubor“ (používáte-li tradiční/klasické uživatelské rozhraní, najdete funkci „Nahrát archiv na FTP…“ v nabídce „Soubor“) nebo přes rozšíření Průzkumníka (standardně je toto rozšíření však vypnuté; zapíná se v „Nastavení > Konfigurace > Rozšíření Průzkumníka“). Nicméně všechny možnosti začínají na stejné obrazovce Rychlé Připojení, kde můžete zvolit FTP profil, který chcete použít nebo vytvořit profil nový. Registrovaní uživatelé PowerArchiveru Professional mají navíc ve zvláštním okně k dispozici plnohodnotného FTP klienta.

Jak používat FTP v PowerArchiveru:

 • FTP klient (pouze ve verzi Professional) - Od verze 2009 nabízí PowerArchiver ve zvláštním okně vestavěného FTP/SFTP klienta, který umožňuje přenášet soubory mezi lokálním počítačem a FTP/SFTP servery. Umí používat i níže zmíněné FTP profily - další informace o použití vestavěného FTP klienta najdete zde.
 • FTP profily - Všechny důležité informace o FTP serverech/připojeních jsou uloženy v tzv. FTP profilech. PowerArchiver ukládá všechny související informace jako jeden „profil“, který můžete opakovaně používat jako celek, aniž byste museli jednotlivé informace zadávat stále dokola - podrobnosti najdete níže:

Vytváření a úpravy FTP profilů

Nový profil můžete vytvořit prostřednictvím FTP Rychlého připojení nebo použitím „Konfigurace > FTP Profily“. Jednoduše klikněte na „Nový profil“, abyste se dostali k programu FTP Profile Manager.

Chcete-li upravit existující profil, zvolte profil a klikněte na „Upravit profil“.

Nastavení FTP Profile Manageru

 • „Název profilu“ - sem zadáváte název profilu.
 • „Hostname nebo IP“ - sem zadáváte internetovou adresu FTP serveru (např. ftp.mysite.com).
 • „Port“ - port, na kterém běží FTP server. Výchozí a nejběžnější hodnota je 21, ale některé FTP servery mohou používat i jiný port. Kontaktujte správce FTP serveru nebo technickou podporu, nejste-li jisti, který port použít.
 • „Protokol“ - zde volíte protokol, kterým budete komunikovat s FTP serverem:
 • FTP - běžný FTP protokol používaný většinou FTP serverů.
 • SFTP - Secure FTP protokol pro zabezpečené přenosy (musí jej podporovat i FTP server)
 • „Anonymní přístup“ - zvolte tuto možnost, nepotřebujete-li k přístupu na FTP server uživatelské jméno a heslo.
 • „Uživatelské jméno“ - sem zadejte uživatelské jméno, pod kterým se hlásíte k FTP serveru (pouze je-li serverem vyžadováno)
 • „Heslo“ - sem zadejte heslo (pouze je-li serverem vyžadováno). Při anonymním přístupu sem uveďte e-mailovou adresu. PowerArchiver implicitně vyplňuje vymyšlený e-mail, který asi budete chtít změnit na svůj skutečný.
 • „Timeout“ - neobdrží-li PowerArchiver v zadaném časovém intervalu od FTP serveru žádnou odpověď, ukončí operaci a vrátí chybovou hodnotu. Jestliže máte pomalejší připojení, může problémy s FTP připojením vyřešit zvýšení standardně zadané hodnoty.
 • „Pasivní režim“ - nejpravděpodobněji budete muset použít pasivní mód k přístupu na FTP server pokud jste za firewallem nebo NAT. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete připojit k FTP serveru a používáte DSL nebo kabelové připojení, tak pravděpodobně budete tuto možnost muset zvolit.

Informace o souboru

Informace o souboru se objevují v okně FTP Rychlého připojení a jsou důležité pro vaše nahrávání na FTP.

 • „Místní soubor“ - je cesta k souboru, který chcete nahrát na FTP server. PowerArchiver tuto informaci vyplňuje automaticky, takže ji větinšou nemusíte měnit.
 • „Cílový soubor“ - je cesta na FTP serveru, kam se má soubor nahrát. Ponecháte-li beze změny, soubor se nahraje do kořenového adresáře Vašeho FTP účtu.

Další informace

Informace v FTP profilech si PowerArchiver ukládá v šifrované podobě (používá šifrování AES s klíčem o dílce 256 bitů). Jsou tak mnohem bezpečnější, než v obyčejném textovém soubory - přesto však nikoli zcela bezpečné.

Navigation