Popis PowerArchiver Self-Extractoru

Stručně úvodem

PowerArchiver Self-Extractor je součástí PowerArchiveru, která vytváří samorozbalovací soubory ze ZIP, CAB, 7-Zip a PAE archivů. Bude se vám hodit, až budete potřebovat poslat soubory přátelům, kteří nemají nainstalovaný PowerArchiver.

Podrobněji o samorozbalovacích souborech

Samorozbalovací archiv je spustitelný program („exe soubor“). Kromě samotného archivu obsahuje také krátký (asi 50-150 kB) programový kód, který slouží k rozbalení v archivu uložených souborů. Uživatel samorozbalovací archiv může spustit jako kterýkoli jiný spustitelný soubor, aniž by k tomu potřeboval PowerArchiver.

Po spuštění samorozbalovacího archivu se zobrazí dialogové okno, které uživatele nechá vybrat adresář „Rozbalit do“ (buď přes tlačítko „Procházet“ nebo přímo zadáním cílového adresáře do vyhrazeného políčka). Uživatelé mohou dále volit, které soubory se mají z archivu rozbalit, a zda mají soubory z archivu přepisovat soubory, které již v cílovém adresáři existují.

Samorozbalovací soubory vytvořené v PowerArchiveru se smí šířit bezplatně.

Tvorba samorozbalovacího (SFX) archivu

Existuje několik možností, jak v PowerArchiveru vytvořit samorozbalovací archiv:

  • SFX Průvodce - je výkonný a jednoduchý nástroj určený k vytváření SFX archivů. Podporuje formáty ZIP, 7-Zip a CAB. Doporučujeme použít v případě, že nechcete konvertovat již existující archiv na samorozbalovací, ale chcete vytvořit nový archiv úplně od začátku.
  • Tvorba .EXE - objeví se v menu „Akce“, kdykoliv máte otevřený ZIP, CAB, 7-Zip nebo PAE archiv. Všechny tyto archivy lze na samorozbalovací zkonvertovat v jediném jednoduchém kroku.
  • Zašifrovat soubor (PAE) - s využitím nástroje Zašifrovat můžete vytvářet šifrované samorozbalovací archivy.

Pokročilé možnosti

  • Pokročilé nastavení cesty rozbalení - zde si prohlédněte možnosti pokročilého nastavení implicitního adresáře pro rozbalování (jen u samorozbalovacích archivů ve formátu ZIP, 7-Zip nebo CAB).
  • Možnosti příkazové řádky - vyzkoušejte možnosti příkazové řádky SFX PowerArchiveru (jen u samorozbalovacích archivů ve formátu ZIP, 7-Zip nebo CAB).
Navigation