Rozbalování více ZIP archivů najednou

Úvod

PowerArchiver obsahuje velmi užitečný nástroj pro rozbalování více archivů najednou - Hromadné rozbalení. Vyberte „Hromadné rozbalení…“ z nabídky „Nástroje“ a objeví se dialogové okno s následujícími volbami:

 • Použitím tlačítek „Přidat soubory“, „Přidat archiv“ a „Odstranit“, můžete přidávat a odstraňovat soubory ze seznamu archivů, které se mají rozbalit.
 • Cílový adresář nabízí tyto volby:
  • „Rozbalit do“ - umožní zadat cílový adresář pro rozbalení (pokud adresář neexistuje, bude při spuštění vícenásobného rozbalení vytvořen) nebo můžete najít vámi požadovaný adresář pomocí funkce procházet.
  • „Rozbalit do stejnojmenných podadresářů“ - PowerArchiver rozbalí každý archiv do samostatného podadresáře nazvaného podle archivu.
  • „Rozbalit do aktuálních adresářů“ - PowerArchiver rozbalí každý archiv do toho adresáře, ve kterém je archiv uložen.
 • Volby:
  • „Přepsat existující soubory“ - přepíše soubory v cílovém adresáři, které mají stejný název souboru jako ty v archivu, bez upozornění uživatele
  • „Nerozbalovat názvy cest“ - při zaškrtnutí PowerArchiver nebude rozbalovat z archivu žádné informace o cestách. Standardně tato volba není zaškrtnutá.
  • „Po rozbalení otevřít adresář“ - otevře adresář, kam jste právě rozbalili soubory, v Průzkumníkovi.

Po zadání všech parametrů klikněte na „Rozbalit“ a archivy se rozbalí.

Poznámka:

V Průzkumníku Windows můžete rozbalovat archivy ještě snadněji! Více informací zde.

Navigation